Vergunning voor definitieve voetgangerszone in centrum Brussel afgeleverd
Foto: Bart Dewaele

Het Brussels Gewest heeft maandag aan Brussel-Stad de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de definitieve inrichting van de voetgangerszone in het stadscentrum. “Zodra alle geplande inrichtingen voltooid zijn, zullen de Brusselaars en de vele toeristen die Brussel dagelijks bezoeken, de voetgangerszone op een nieuwe manier kunnen beleven”, zegt minister-president Rudi Vervoort.

De regeringsleider hoopt dat andere Brusselse gemeenten een voorbeeld nemen aan dit initiatief om de openbare ruimte te verbeteren en te herverdelen op een manier die ten goede komt aan iedereen die er gebruik van maakt. “Met de uitreiking van deze vergunning is een belangrijke stap gezet in de concrete uitvoering van een project dat van essentieel belang is voor de ontwikkeling van de stad”, stelt Mayeur.

De afgeleverde vergunning stelt voor om de as rond de Anspachlaan oordeelkundig op te splitsen. Het is de bedoeling haar opnieuw een menselijk gelaat te geven, waarbij groene promenades, plaatsen voor evenementen en ruimte voor actief verkeer samen moeten zorgen voor een gemoedelijke en bruisende dynamiek in het hart van de hoofdstad.

Het project voorziet verder in de plaatsing van kwaliteitsvol en coherent stadsmeubilair, dat mee vorm moet geven aan de nieuwe identiteit van de voetgangerszone, die zodoende moet uitgroeien tot een volwaardige gedeelde ruimte. Vandaag zijn nog duidelijk de sporen te zien van de vroegere rijweg en voetpaden. Door de herinrichting moet dat alles in één geheel opgaan.

Eerder op de dag stelde de stad nog een aantal aanpassingen voor aan het circulatieplan. Dat gebeurde op basis van opmerkingen van omwonenden en handelaars.