Europa eist dat België zo'n 700 miljoen euro terugvordert van 35 multinationals. De belastingafspraken daarover zijn een vorm van illegale staatssteun, oordeelt de Europese Commissie. Minister van Financiën Johan Vanovertveldt (N-VA) is niet van plan zich neer te leggen bij de uitspraak. Hij wil verder onderhandelen en bekijkt nog of ons land in beroep moet gaan.

De zogenaamde excess profit rulings zijn belastingafspraken waarmee België multinationals probeerde te verleiden. Ons land sloot met 35 multinationals dergelijke deals. De Europese Commissie haalt officieel en definitief een streep door het systeem, zo vernam De Standaard eerder al van verschillende bronnen.

De Commissie startte begin vorig jaar een onderzoek naar de fiscale regeling en komt maandag tot de slotconclusie dat het systeem in strijd is met de Europese regels over staatssteun. De regeling wijkt volgens de Commissie immers af van de normale praktijk onder de Belgische wetgeving inzake vennootschapsbelasting en van het zogenaamde zakelijkheidsbeginsel. Daarom moet het geld worden teruggevorderd.

‘België heeft een selecte groep multinationals aanzienlijke belastingvoordelen verleend die in strijd zijn met de EU-regels inzake staatssteun. Dit verstoort de concurrentie omdat kleinere concurrenten die geen multinational zijn, niet dezelfde voorwaarden krijgen’, zo lichtte eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager haar beslissing toe.

Verdere onderhandelingen

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt herhaalt in een eerste reactie dat het terugvorderen van het geld grote gevolgen heeft voor de betrokken bedrijven, en dat de terugvordering zelf bijzonder complex zou zijn. Daarom wil hij verder onderhandelen met Europa over wat hij nog de 'eventuele' terugvordering noemt.

'We zullen in deze onderhandelingen handelen in het belang van de rechtszekerheid en ons economisch weefsel', klinkt het. 'Het verdere verloop van die onderhandelingen zal onze positie bepalen. Op dit moment sluiten we geen enkele optie uit. Dat geldt ook voor het eventueel instellen van een beroep tegen de beslissing.'  

Transparantie

Hij wijst er wel op dat het systeem al sinds februari 2015 niet meer wordt toegepast, en dat ons land gegevens over de rulings uitwisselt met anderen landen. 'Die transparantie is voor mij belangrijk.'

Van Overtveldt haalt in zijn reactie ook nog uit naar SP.A-voorzitter John Crombez. Het is 'bijzonder merkwaardig dat bepaalde partijen, die het systeem zelf mee op poten hebben gezet, die rulings vandaag als 'fiscaal onrechtvaardig' bestempelen en moord en brand schreeuwen. Dat is hypocriet en het getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin.  

'Contractbreuk'

Het wordt ook afwachten hoe de multinationals zullen reageren als ze zo’n claim op hun bord krijgen. Zij gingen er altijd van uit dat alles perfect in orde was. Als ze nu alsnog moeten betalen, kan dat een impact hebben op de bedrijven.

Ondernemersorganisatie Voka stelt alvast dat de uitspraak nu lijkt op 'contractbreuk'. 'Bedrijven hebben ter goeder trouwe afspraken gemaakt met de fiscus en hebben hun investeringsplannen daar ook op afgestemd. Hierop terugkomen brengt onze economie schade toe', zegt topman Hans Maertens.