Vlaanderen gaat hamsters uitzetten
Foto: BELGAIMAGE

Om wilde hamsters in Vlaanderen van de ondergang te redden, worden over drie jaar tachtig van de knaagdiertjes uitgezet.

‘De hamsterpopulatie is zo verzwakt dat een natuurlijk herstel niet meer realistisch is’, verklaart Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in Het Nieuwsblad.

‘De komende drie jaar zal voor de hamster 50 hectare geschikt leefgebied in een deelgemeente van Tongeren gecreëerd worden’, zegt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van het Agentschap voor Natuur en Bos. ‘Via een kweekprogramma en gerichte herintroducties in voldoende grote stukken leefgebied, zal de hamsterpopulatie terug op peil gebracht worden.’

De eerste tachtig uitzettingen, zullen ten vroegste in 2018 gebeuren. Onderzoek zal uitwijzen hoeveel er daarna uitgezet worden, tot de populatie zichzelf kan in stand houden. Einddoel is ervoor te zorgen dat alvast in Vlaams-Brabant en Limburg de hamsters weer voldoende sterk staan. Later wordt ook geprobeerd in andere regio’s in Vlaanderen de hamster opnieuw te introduceren.

Ook voor de zeldzame roofvogel grauwe kiekendief en de met uitsterven bedreigde kwartelkoning keurde Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) een zogenaamd ‘soortenbeschermingsprogramma’ goed. Die bevatten richtlijnen voor de inrichting en het beheer van geschikt leefgebied.

Natuurpunt reageert tevreden met de soortenbeschermingsprogramma’s. ‘We zijn eindelijk vertrokken met het uitvoeren van het engagement dat we in Europa genomen hebben’, zegt woordvoerder Joris Gansemans.