De Wever: ‘Bij ons geen toestanden zoals in Duitsland’
Foto: jan van der perre

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak vroeg N-VA-voorzitter Bart De Wever de Belgische inwoners om ‘te volharden’ wat de besparingen betreft en dankte hij Theo Francken uitgebreid voor het controleren van de vluchtelingenstroom in ons land. ‘Theo, vriend en vijand zijn het erover eens dat je het goed gedaan hebt.’

‘Lees alstublieft nog één keer de lange analyses van mijn gastcollege in Gent’, begon De Wever zijn eindejaarsspeech. ‘Wat zei ik toen?’

Vervolgens gaf De Wever een uiteenzetting van de onderwerpen die hij aansneed tijdens het gastcollege:

  • ‘Dat Erdogan een uitgekiend spel aan het spelen was om zelf voordeel te halen.’
  • ‘Dat de meerderheid van de instroom geen vluchtende gezinnen waren, maar alleenstaande jonge mannen.’
  • ‘Dat maar een kleine minderheid echt uit oorlogsgebied was vertrokken.’
  • ‘Dat Griekenland wel vele miljoenen kreeg om opvang en controle te organiseren, maar dat de extreem-linkse regering daar dat aan de laars lapt.’
  • ‘Dat Merkel er totaal naast zat met haar naïeve verwelkomingspolitiek’
  • ‘Dat onze superieure waarden van de verlichting onder druk zouden komen staan op een pijnlijke manier.’
  • ‘Dat de tolerantie in Europa ernstig ondermijnd zou worden.’

‘Ik ga de hele lezing van Gent niet herhalen’, zuchtte De Wever. ‘Maar ik vraag de editorialisten van toen 1 ding: is dat nog altijd onzin volgens u? Of schreef u misschien zelf onzin?’

‘Onze analyse was en is 100 procent juist. En intussen moet de ene na de andere in heel Europa ons bijtreden. Het geeft hoop dat Europa, onder het voorzitterschap van Nederland, dit jaar de maatregelen gaat nemen die wij in Gent al hebben voorop gesteld.’

‘Gelukkig dat N-VA in de regering is gekomen’

Ondanks de moeilijkheden die ons land in 2015 bereikten (de vluchtelingencrisis, besparingen, terreur, enz.) bleef de N-VA-voorzitter optimistisch. ‘Wat een geluk, vrienden, dat de N-VA uitgerekend nu in regering is gekomen. Stel u het beheer van deze crisis voor onder Di Rupo II’, klinkt het.

In het bijzonder dankte De Wever de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, die er volgens hem heeft voor gezorgd dat er in België geen ‘toestanden zijn zoals in Duitsland en in Zweden’: ‘Theo, vriend en vijand zijn het erover eens dat je de asielcrisis goed hebt beheerd. Streng maar rechtvaardig. En nooit hebben wij verzaakt aan onze humanitaire plicht. N-VA is niet tegen tolerantie, onze partij staat voor tolerantie, onze partij doet wat nodig is om de tolerantie te bewaren.’

Over asielzoekers: ‘Gastvrij maar niet onnozel’

Maar dat betekent niet dat we ‘onnozel’ moeten zijn, aldus De Wever. ‘Gastvrij moeten we zeker zijn, maar niet onnozel. Die lijn trekt onze partij ook door voor de nieuwkomers die hier een nieuw leven mogen opbouwen. Het inburgeringsbeleid is door de N-VA uitgebouwd. En Liesbeth Homans zal er nu een resultaatsverbintenis van maken. Het volstaat niet langer om inspanningen te doen, er moeten ook resultaten zijn.’

‘Het Vlaanderen waar wij van dromen is een gemeenschap van burgers die samenleven volgens de superieure waarden van de verlichting. En voor de slechte verstaanders: in dat Vlaanderen is geen plaats voor racisme en discriminatie.’

Over besparingen: ‘Welvaart veiligstellen’

‘De 6de staatshervorming van Di Rupo heeft de Vlaamse regering financieel zeer zwaar aangetast. En de factuur van het roodgroene subsidiebeleid voor hernieuwbare energie is eveneens loodzwaar’, zei De Wever over de besparingen die de Belgische bevolking nog te wachten staan.

‘De regering Bourgeois koos voor doelgerichte besparingen. Daardoor kan Vlaanderen toch investeren in economie en welzijn. Die investeringen zijn broodnodig. Want Vlaanderen vergrijst en we moeten goed voor onze ouderen zorgen. En Vlaanderen heeft investeringen nodig in zijn economisch weefsel.’

‘Volharding, daar komt het op aan’, besloot De Wever. ‘Want we moeten onze welvaart veiligstellen. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen.’