De favoriete aandelen van Marc Ernaelsteen
Foto: rr
Beleggen in aandelen is spannend, maar niet geheel vrij van risico, zegt Marc Ernaelsteen, Senior Financial Analyst van KBL Group Equity Research Team. Hij kiest vijf aandelen die inspelen op de actuele trends, en voordeel halen uit de verschillende montaire beleidslijnen van de centrale banken en de betere toestand van de Europese economie.

In de periode na de crisis kwamen er wereldwijd veel vragen op over het gedrag van de economische cyclus, maar de lagere obligatierendementen, de dalende rendementsverschillen bij de bedrijfsobligaties en het inschikkelijke beleid van de centrale banken waren constanten gedurende de afgelopen zeven jaar. Sindsdien kwamen de aandelenmarkten in een langdurige bullmarkt en werden er buitengewoon goede rendementen gerealiseerd.
Het einde van 2015 zal beslissend blijken te zijn voor de ontwikkelde economieën en de aandelenmarkten. Mevr. Yellen zal eindelijk de twijfel wegnemen over de aanvang van de cyclus van renteverhogingen, terwijl Draghi zal proberen een nog inschikkelijker beleid in te voeren. Ondertussen zullen de Amerikaanse bedrijven hoge marges optekenen terwijl de Europese de eerste tekenen van een duurzame groei zullen zien en nog steeds op aantrekkelijke waarderingsniveaus worden verhandeld.
Met onze Top 5 selectie voor 2016 willen wij ‘inspelen’ op deze trends en voordeel halen uit de verschillende monetaire beleidslijnen van de centrale banken en de betere conditie van de Europese economieën.

Alphabet

Alphabet Inc. is een Amerikaans multi-nationaal conglomeraat dat in 2015 werd opgericht als de moedermaatschappij van Google en verschillende andere bedrijven die ooit in bezit waren van Google of banden met dit bedrijf hadden. De firma is gevestigd in Californië en wordt geleid door de mede-oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin. Dit nieuwe conglomeraat zal uit twee onderdelen bestaan: (1) Google, met zoekmachine- en IT-merken als Youtube, Google Maps en het besturingssysteem Android. (2) Google X, dat start-ups en experimenten omvat als Nest, Fiber of Google Venture.

De nieuwe bedrijfsstructuur van Alpabet zal meer duidelijkheid en minder complexiteit brengen voor de beleggers. Alphabet zal zijn kapitaal efficiënter besteden dan voorheen. Het zal eenvoudiger worden voor Alphabet om verdere acquisities en desinvesteringen te doen. Met name Google X zou een vooraanstaande rol kunnen gaan spelen voor wat betreft nieuwe ideeën en zakelijke kansen. De nieuwe CFO, Ruth Porat, zal een beleggersvriendelijker beleid voorstaan dat, naast de geschetste groei, zal leiden tot een betere operationele en financiële discipline. Het nieuwe aandelenterugkoopprogramma van meer dan USD 5 mld zou gezien kunnen worden als een positief signaal om op kasstromen georiënteerde beleggers in de toekomst aan te trekken.

De zoekmachines blijven een belangrijke groeiaandrijver, met een uitstekende en onaantastbare marktpositie. De inkomsten uit internetadvertenties zullen naar verwachting tot een dubbelcijferige groei komen via het ‘Geprogrammeerd Adverteren’, een efficiënte technologie waarmee nieuwe cliënten worden aangetrokken en de advertentie-inkomsten worden vergroot. Naast de Zoekmachines, zal het grootste videoplatform ter wereld, Youtube, ook bijdragen aan de inkomsten van Alphabet. Youtube is de afgelopen 12 maanden gereorganiseerd en is nu in een betere positie om verkopen te realiseren. Het verreweg belangrijkste besturingssysteem ter wereld is Google’s Android, en met een globaal marktaandeel van meer dan 80% zou dit, in combinatie met de ‘app store’ een groeimachine moeten zijn. Een andere langetermijntrend is het ‘Internet of Things’. Alphabet heeft zich hierin gepositioneerd middels de acquisitie van Nest, een domoticaproducent van programmeerbare en zelflerende thermostaten, rookmelders en veiligheidssystemen.

Bayer

Bayer AG is een internationale onderneming waarvan de kerncompetenties liggen op het gebied van de Gezondheidszorg (farmaceutische producten met medicijnen op recept, persoonlijke verzorging, vrij verkrijgbare medicijnen, voedingssupplementen, dierengezondheidszorg) en de Landbouwplantenteelt, met de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en zaden. Bayer beoogt waarde te creëren door innovatie, groei en winstmarge-leverage. In oktober 2015 splitste Bayer Covestro af (voorheen Material Science, de zeer goed presterende polymerendivisie) via een beursgang.

Met de recente afsplitsing van Bayer MaterialScience (nu Covestro) werd een hoogwaardige , gediversifieerde en wereldwijde franchise op het gebied van de gezondheidszorg beursgenoteerd die ten opzichte van sectorgenoten goede groeivooruitzichten biedt voor wat betreft de verkopen van geneesmiddelen. De operationele bedrijfswinst (EBITDA) van de divisie zal tot 2020 naar verwachting met circa 6% groeien (jaarlijkse samengestelde groei). De onlangs door Bayer geïntroduceerde geneesmiddelen zouden de verkopen moeten opstuwen, van EUR 4,0 mld (2015) tot meer dan EUR 7,5 mld (2017), aangevoerd door Xarelto, een blockbuster (antistollingsmiddel met een leidende positie in de markt) dat een goed potentieel heeft om de winstmarges te vergroten.

Wat de medicijnen op recept betreft loopt Bayer weinig risico van de zijde van de generieke geneesmiddelen, en ook de risico’s voor de producten in de pijplijn lijken ons beperkt. In 2016 zullen er waarschijnlijk aanvullende belangrijke gegevens vrij komen over de activa in pijplijn. Dit zijn in de meeste gevallen fase II-projecten en hoewel de verwachtingen bij de beleggers niet erg hoog gespannen zijn, zou dat voor enkele activa wel kunnen veranderen (met name voor Fenerenone en Vericiguat). De divisie ‘Consumer Health’ neemt wereldwijd een sterke 2e plaats in, binnen een gunstige omgeving, aangezien de vrij verkrijgbare medicijnen een grote en gefragmenteerde markt vormen die een groei kent van rond de 5%. Bayer beschikt in dit segment over een evenwichtige portefeuille en zal waarschijnlijk blijven profiteren van de synergieën in verband met de Merck-transactie (2014). De beleggers hebben de naar verwachting vlakke groei in 2016 bij de divisie ‘Crop Science’ reeds ingecalculeerd, vanwege de lage prijzen van de ‘zachte’ grondstoffen die een impact hebben op de inkomens van de boeren.

Wij beschouwen de waardering van Bayer op de huidige niveaus als aantrekkelijk en het bedrijf zal waarschijnlijk een sterkere groei vertonen dan de sectorgenoten.

Carrefour

Carrefour is, met Wal-Mart en Tesco, één van de grootste traditionele supermarktketens. De groep is actief in Europa, Latijns-Amerika en Azië, maar Europa blijft de kernregio voor de groep en Frankrijk het belangrijkste land (circa 50% van de totale inkomsten). Via het grote, wereldwijde netwerk van hypermarkten, supermarkten, cash & carry-zaken en gemakswinkels is Carrefour goed gepositioneerd in de meeste landen waar het actief is, waarbij er een goed evenwicht is tussen de ontwikkelde en de opkomende markten en Brazilië de groeiaanjager kan zijn.

Carrefour is een reus binnen de levensmiddelensector, waarbij Europa meer dan 70% van de winst van de groep genereert, en ook hiervan komt de grootste bijdrage van Frankrijk (circa 50%). De sector is zeer gevoelig voor de economische groei en de Europese economie bevindt zich in een herstelfase, waarin er voor de consumptie en het consumentenvertrouwen nog verdere ruimte voor groei is. Dit is positief voor Carrefour, dat ruimschoots zal profiteren van deze tendens, met name dankzij de ‘non-food’ producten, die 25% van de Europese inkomsten vertegenwoordigen. Hoewel de groep een grote speler in de levensmiddelenindustrie is, realiseert het , in vergelijking met de sectorgenoten, de laagste marges en is de vrije kasstroom nogal matig.

Maar Georges Plassat, CEO van de groep, heeft het goed gedaan sinds zijn aantreden in 2012. Hij is gaan focussen op de kernactiviteiten: winkelbeleving en klanttevredenheid. Als het Carrefour lukt de marges en de vrije kasstroom in 2016 te verbeteren, met name in Frankrijk, dan zal het sentiment verder verbeteren, en zowel ten goede komen van de koersontwikkeling als het imago van de grootste Europese supermarktketen. Veel beleggers hebben de neiging bedrijven te mijden die zijn blootgesteld aan de opkomende markten en Carrefour is actief in Latijns-Amerika en Azië. Maar China maakt maar een klein deel van de winst van Carrefour uit, terwijl de activiteiten in Brazilië, waar de groep een stevige positie inneemt via de discountwinkels van Atacadão, stabiel en zeer winstgevend zijn. Op de lange termijn, blijven de opkomende markten aantrekkelijk voor Carrefour vanwege de bevolkingsgroei en stijgende koopkracht.

Vodafone

Vodafone is met zijn 400 miljoen cliënten wereldwijd een gigant in de mobiele telecomindustrie en nummer 1 in Europa. De groep is tevens leider in Zuid-Afrika en India, twee belangrijke landen voor de groep. Vodafone, dat actief is in alle belangrijke Europese landen, heeft de activiteiten hier de afgelopen jaren versterkt door de opbrengst van de verkoop van grote Amerikaanse activiteiten te herinvesteren in kabelmaatschappijen in Europa. De groep is zwaar aan het investeren via het Project Spring-investeringsprogramma, teneinde de leidende positie te vergroten.

In lijn met de telecomsector in het algemeen, publiceerde Vodafone bemoedigende resultaten over de voorgaande kwartalen en wij verwachten niet dat deze trend zal keren in 2016. Er treedt in Europa namelijk een herstel op voor Vodafone, met een gunstig momentum in Spanje en zwarte cijfers in sommige landen als Nederland en Ierland. Terwijl Europa de belangrijkste regio is voor het Britse bedrijf, vormen de activiteiten in de opkomende landen de groeiaandrijver en deze landen zullen ook volgend jaar solide cijfers blijven realiseren, waarbij Zuid-Afrika (Vodacom) beter in vorm zal zijn, Turkije qua groei bovenin de portefeuille zal staan en India het grootste klantenbestand van de groep zal hebben.

Daarnaast hangt er nog een potentiële IPO in de lucht. In 2013 lanceerde de grootste mobiele telefoonaanbieder van Europa het Project Spring-investeringsprogramma dat meerdere miljarden GBP omvat. Dit zal eind 2016 aflopen (in totaal GBP 19 miljard aan investeringen), wat vanaf dan de druk op de balans, en daarmee de ongerustheid over het dividendrendement van meer dan 5%, zal doen verminderen. Wij beschouwen het dividend als zeker en het hoge rendement is een duidelijke steun in een omgeving van lage rente, zelfs in het Verenigd Koninkrijk. In september rondde Vodafone de besprekingen af met de leidende Europese kabelmaatschappij Liberty Global. Naar onze mening is een deal nog steeds mogelijk op de middellange termijn, gezien de potentiële synergieën tussen de twee Europese reuzen en de behoefte aan meer convergentie bij beide spelers, maar vooral bij Vodafone.

Wells Fargo

Wells Fargo, waarvan het hoofdkantoor zich in San Francisco bevindt, is één van de grootste banken ter wereld, zowel qua activa als marktkapitalisatie. Het is één van de “Big Four Banks” in de Verenigde Staten. Wells Fargo heeft meer dan 70 miljoen cliënten en ruim 9.000 filialen, voornamelijk in de VS. Meer dan 60% van de inkomsten komen uit retail banking activiteiten (kredieten, hypotheken, credit cards, deposito’s). Circa 20% is afkomstig van het Zakelijk Bankieren en 20% uit vermogensbeheer en courtages.

Wells Fargo is één van de best bestuurde Amerikaanse financiële instellingen en presteerde relatief goed tijdens de financiële crisis. Dit was voornamelijk te danken aan het feit dat de bank geen extreem agressief kredietbeleid hanteerde. In het recente verleden heeft Wells Fargo voor USD 32 mld aan leningen aangekocht van GE Capital, die in 2016 aan de winst zullen bijdragen. Met deze stap wordt de mening van veel beleggers onderschreven dat de franchise-activiteiten van Wells Fargo langzaam kunnen groeien in een klimaat van zeer strikte regelgeving, zonder dat daarbij de solide kapitaalpositie (CET1) zal worden aangetast. Omdat de kredietverlening voornamelijk in de VS plaatsvindt, zou Wells Fargo kunnen profiteren van de hogere Fed Fund rates en daarmee van de hogere rentevoeten en een steilere rendementscurve. De bank toonde in staat te zijn een zeer stabiele netto rentemarge te realiseren, die nog verder zou kunnen verbeteren dankzij de hogere rentevoeten.

De verbeterde situatie op de Amerikaanse huizenmarkt is goed nieuws voor hypotheekverstrekkers als Wells Fargo. Naar verwachting zal er een hogere groei van de hypotheken zijn. De lagere werkloosheidscijfers zijn een derde reden voor onze positieve waardering: stijgend aantal leningen aan consumenten en via credit cards, lagere kredietkosten in de komende vier kwartalen. De huidige efficiencyratio (kosten/inkomsten-ratio) van 56,7% staat op een laag niveau en toont aan dat de kosten goed beheerst worden. Een aanvullende reden voor onze aanbeveling is het duurzame dividendbeleid. Tot slot, Wells Fargo zou duidelijk kunnen gaan profiteren van een bemoedigende Amerikaanse economie.