Bijna 8 verkrachtingen per dag in België
Foto: ss

De Belgische politie heeft in 2014 in totaal 2.883 verkrachtingen of verkrachtingspogingen genoteerd. Dat zijn bijna 8 verkrachtingen per dag. Wellicht is dat zelfs een onderschatting, want veel slachtoffers doen geen aangifte voor zedenfeiten.

De criminaliteitsstatistieken van de federale politie leren dat in 2014 in totaal 2.883 verkrachtingen of verkrachtingspogingen voor heel België werden aangegeven bij de politie. In 2000 waren het er 2.665, en in 2011 was er een piek van 3.370 verkrachtingen of pogingen ertoe. “Daar moet een grote kanttekening bij gemaakt worden”, zegt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie. “Er is wat statistici een groot ‘dark number’ noemen van slachtoffers die om diverse redenen, bijvoorbeeld schaamte, geen aangifte doen van zedenfeiten.”

De cijfers van de federale politie zijn cijfers voor heel België. Als we op zoek gaan naar gegevens over de situatie in Vlaanderen, kan het grote Sexpert-onderzoek uit 2013 ons een idee geven van de omvang van de problematiek. Het Sexpert-onderzoek was het eerste grootschalige onderzoek naar de seksualiteit van de Vlamingen.

Uit het Sexpert-onderzoek bleek dat 10,6 procent van de vrouwen een poging tot verkrachting of verkrachting rapporteert voor de leeftijd van 18 jaar en 8,5 procent van de vrouwen rapporteert een poging tot verkrachting of verkrachting na de leeftijd van 18 jaar.

Bij het Sexpert-onderzoek kwam ook het zogeheten seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) aan bod. “SGG is niet zomaar gelijk te stellen met verkrachting”, zegt postdoctoraal onderzoekster Sabine Hellemans (UGent) die aan het onderzoek meewerkte. “Verkrachting is maar één van de handelingen die te beschouwen zijn als grensoverschrijdend gedrag. Uit het Sexpert-onderzoek kwam naar voren dat 1 op 5 vrouwen en 1 op 10 mannen ervaring heeft met één of meerdere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de leeftijd van 18 jaar. En 1 op 7 vrouwen en 1 op 40 mannen heeft ervaring met één of meerdere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag na de leeftijd van 18 jaar.”