Oudste handschrift van België nu volledig online in hoge resolutie

Digitalisering van Codex Eyckensis eerste stap naar nieuw museum

De Codex Eyckensis uit Maaseik, het oudste in ons land bewaarde geschrift, is voortaan in hoge resolutie online te bekijken. Dat moet een impuls geven aan het wetenschappelijk onderzoek naar het 1.250 jaar oude stukje Werelderfgoed. De stad Maaseik wil op termijn immers een nieuw museum bouwen voor haar middeleeuwse kerkschatten. Maar daarvoor is eerst extra inhoudelijke kennis nodig.

In 2011 kwam koningin Paola de vroeg-Karolingische Codex Eyckensis, een stukje Unesco-Werelderfgoed in Maaseik, al eens bekijken.
In 2011 kwam koningin Paola de vroeg-Karolingische Codex Eyckensis, een stukje Unesco-Werelderfgoed in Maaseik, al eens bekijken. tvg

“Een smalle, steile trap. Een kelder van beperkte omvang. Problemen met het klimaat. Opstijgend vocht. Kortom: geen geschikte omstandigheden om belangrijk erfgoed te bewaren.”

Dat zijn de bevindingen ...