16 procent zelfstandigen en kmo’s van plan om extra medewerker aan te werven in 2016
Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. Foto: BELGA

Ondanks de economische heropleving dit jaar kijken zelfstandigen en zaakvoerders van micro-ondernemingen en kmo’s 2016 voorzichtig tegemoet. Nu er iets gedaan wordt aan de personeelskost schuiven ze immers drie andere belangrijke prioriteiten naar voren: administratieve vereenvoudiging, lagere energiekosten en een sterker sociaal statuut.

Uit onderzoek van NSZ, waaraan 806 ondernemers uit verschillende sectoren hebben deelgenomen, blijkt dat 16 procent overweegt om volgend jaar iemand extra in dienst te nemen. ‘Niet onlogisch, want vanaf volgend jaar worden de eerste zes aanwervingen goedkoper en dalen ook de werkgeversbijdragen verder’, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Voor het eerst sinds lang was 2015 voor zelfstandigen, micro-ondernemingen en kmo’s doorgaans een rustig jaar. Daar zorgde de economische relance, na jaren van aanhoudende crisis, voor een groot stuk voor. Toch is het herstel nog pril en het vertrouwen van de ondernemers broos. Dat blijkt althans uit onderzoek van NSZ naar de vooruitzichten die zij hebben voor 2016. ‘Dat de RSZ-bijdragen voor werkgevers zullen dalen van 33 naar 25 procent en dat de eerste zes aanwervingen een stuk goedkoper worden, is natuurlijk positief, maar toch kijken de meeste ondernemers zeker tijdens de eerste maanden van 2016 de kat uit de boom’, verduidelijkt NSZ-voorzitter Mattheeuws. ‘Zij wachten op de concrete uitrol van die maatregelen die binnen het kader van de tax shift zijn genomen.’

Toch geeft 16 procent nu al aan dat ze volgend jaar één of meerdere extra medewerkers zullen aannemen. Dat is een opsteker voor de tewerkstelling in ons land.

Administratieve vereenvoudiging

De meeste zelfstandigen, micro-ondernemingen en kmo’s zijn dus tevreden over de aanpak van de loonkosten, maar vinden ook dat de verschillende regeringen nu niet op hun lauweren mogen gaan rusten. Er liggen nog tal van andere prioriteiten te wachten. Met stip daarbij op één: administratieve vereenvoudiging. Voor 43 procent van de ondernemers moet de administratieve mallemolen in 2016 prioritair aangepakt worden. Vooral in de gevraagde attesten, enquêtes en statistieken moet er gesnoeid worden, zodat dezelfde informatie niet vier keer aan verschillende overheidsinstanties moet doorgegeven worden. Ook moeten controles vanwege de overheid meer adviserend en pedagogisch worden in plaats van louter repressief, zoals nu te veel het geval is.

Te hoge energiefactuur

24 procent van de zelfstandigen, micro-ondernemingen en kmo’s vindt het dan weer essentieel dat er iets gedaan wordt aan hun gespijsde energiefactuur. Vooral de discrepantie tussen wat de grootindustrie, die de ene korting na de andere krijgt, betaalt aan energiekosten en wat zij moeten betalen, is voor hen een doorn in het oog. Kmo’s betalen nu eigenlijk mee voor de grote industriële bedrijven. ‘Indien we een kmo met een verbruik van 100 MWh vergelijken met een industriële verbruiker van 100 GWh (dus 100.000 MWh), merken we dat die kmo 60 à 65 procent meer voor stroom betaalt dan een industrieel verbruiker. Daar moet voor NSZ prioritair iets aan gedaan worden’, aldus Mattheeuws.

Sterker sociaal statuut

Verdere verbeteringen aan het sociaal statuut vervolledigen de top 3 van de prioriteiten die ondernemers hebben voor 2016. Het blijft bij veel ondernemers knagen dat zij bij ziekte of ongeval pas na één maand een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, terwijl werknemers en ambtenaren vanaf de eerste dag op een uitkering kunnen rekenen. Bovendien zijn de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van zelfstandigen forfaitair en niet in verhouding met wat ze eerder verdienden. ‘Qua sociaal statuut hebben de ministers Laruelle en Borsus veel inspanningen geleverd die erg geapprecieerd worden door de zelfstandigen, maar deze ongelijkheid blijft een schandvlek die zo snel mogelijk moet worden weggeveegd’, zegt de NSZ-voorzitter.