Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor de eerste fase van het plan dat het aantal vredegerechten moet verminderen. In eerste instantie verdwijnen 29 zetels van vredegerechten. Vrederechter Lode Vrancken vindt de hervorming een goede zaak.

Ons land telt 229 zetels van vredegerechten voor 187 gerechtelijke kantons. Dat aantal moet naar beneden, zo kondigde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) eerder aan.

In de eerste fase worden de 35 kantons aangepakt waar twee of drie zetels zijn. Bedoeling is om daar nog één zetel per kanton over te houden. Van de 76 zetels blijven er dan nog 47 over. Onder meer Overijse, Nieuwpoort en Voeren verliezen hun zetel (zie het overzicht onderaan).

‘Deze hertekening komt er op vraag van de rechterlijke orde zelf en zal gepaard gaan met een aanzienlijke besparing van tijd en middelen voor de rechtbanken in kwestie en voor de overheid’, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Volgens hem komt de nabijheid van justitie voor de burgers niet in het gedrang ‘Waar nodig zal in een “sous l’arbre” worden voorzien, een burgernabije locatie waar nog steeds zitting zal kunnen worden gehouden.’

De regering verwacht dat de overheid met de centralisatie 20 miljoen euro kan besparen, onder meer door uitgespaarde huurgelden. De verkoop van 16 gebouwen in het bezit van de federale overheid is daar nog niet bijgerekend. 

Bij de keuze van de locaties voor de centralisatie van de eerste fase werd onder meer rekening gehouden met de geografische ligging, de toestand van het gebouw en de kostenefficiëntie. Na de ontdubbeling van de kantons pakt Geens in een tweede fase de stadskantons aan, om in een derde fase de kantons volledig te hertekenen.

'Enkel voordelen'

Lode Vrancken, vrederechter in Genk en nationaal voorzitter van het verbond van vrederechters en politierechters, ziet alleen maar voordelen in de hervorming.

'Wij staan erop dat we nabijheidsrechters blijven', zegt Vrancken. 'Dat betekent dat de bevolking moet blijven weten waar zijn vredegerecht is, en de vrederechter moet zijn biotoop nog kennen. Dat blijft het geval. Het wordt gewoon efficiënter werken. We moeten een paar kantons opgeven, maar dat zal geen probleem vormen. De vrederechters begrijpen dat die kleine kantons moeilijk houdbaar zijn.'

De tien gerechtelijke arrondissementen hebben hun plan om de kantons te hertekenen zo goed als klaar. Het doel is om indien mogelijk in elk arrondissement een of meerdere kleine vredegerechten te sluiten, zegt Vrancken. Om een besparing van tien procent te bereiken, zoals minister Geens vraagt, zouden volgens Vrancken 16 tot 17 kantons moeten verdwijnen. 'Enkel in Wallonië kunnen de afstanden redelijk groot worden en uiteraard zijn er altijd een aantal vredegerechters die tegen zijn, maar normaal gezien is dat goed doenbaar.'

Deze zetels van de zogenaamde dubbel- en trippelkantons blijven over (in het rood - de grijze stippen zijn zetels die wegvallen): 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig