Spreidingsplan Francken

Hoeveel nieuwe opvangplaatsen moet uw gemeente creëren?

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil 5.000 extra opvangplaatsen creëren om alle asielzoekers op te kunnen vangen. Die komen bovenop het huidige aantal van 35.000 opvangplaatsen. Voor het leeuwendeel van de gemeenten komen er minder dan tien opvangplaatsen bij, enkel in Antwerpen en Leuven zijn dit er meer dan honderd.

Klik op de kaart om het aantal opvangplaatsen voor uw gemeente te bekijken.


Alle Belgische burgemeesters kregen de voorbije weken een brief in de bus met daarin een voorlopig, indicatief cijfer. De concrete inspanning ligt echter nog niet vast, net als het aantal asielzoekers dat effectief over ons land verspreid wordt. De definitieve berekening kan namelijk pas worden gemaakt wanneer het spreidingsplan in een koninklijk besluit wordt gegoten en in werking treedt.

De federale regering heeft wel al een akkoord bereikt over de parameters waarop de verdeling wordt gebaseerd. Het bevolkingsaantal van de gemeenten weegt het zwaarste door (35 procent), gevolgd door het aantal opvangplaatsen dat elke gemeente nu al biedt (30 procent), het totale netto-belastbare inkomen (20 procent) en het aantal leefloners (15 procent). Op basis van deze vier parameters werd een voorlopige berekening gemaakt, die u terugvindt op de kaart.

Gemeenten die hun duit niet in het zakje willen doen, kunnen een geldboete verwachten. Staatssecretaris Francken verzekert echter dat de gemeenten voldoende tijd hebben om het plan uit te voeren.

Simulatie op basis voorlopige cijfers kabinet Francken 30/11/2015. Initiatieven die na die datum werden opgezet, zijn niet opgenomen. Dit kan de cijfers licht doen afwijken van de huidige situatie.