Godsdienstsocioloog Jan Kerkhofs overleden
Foto: BDW

De bekende Vlaamse jezuïet en godsdienstsocioloog Jan Kerkhofs is woensdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat is vrijdag bij zijn orde vernomen.

Kerkhofs doceerde theologie en sociologie aan de KU Leuven en was gastprofessor aan meerdere universiteiten in Europa en de VS. Hij beschouwde het onder meer als zijn opdracht om de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ingang te doen vinden in Vlaanderen. Vanuit die optiek werd hij medeoprichter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het overleg- en inspraakorgaan van Vlaamse leken in de Kerk. Hij publiceerde verscheidene boeken, onder meer ‘De Kerk in Vlaanderen’ en ‘De versnelde ommekeer’.

Dinsdag vindt de afscheidsplechtigheid plaats in de jezuïetenkerk in Heverlee (Leuven).