Franse wet: modellen moeten zelf bewijzen dat ze niet te mager zijn
Foto: cw

De Franse Assemblée nationale heeft donderdag een wet goedgekeurd die de gezondheid van modellen moet vrijwaren. Zo moeten modellen voortaan een gezondheidscertificaat kunnen voorleggen voor ze aan het werk gaan, en worden magazines en websites verplicht om bewerkte foto’s duidelijk te labelen.

Wie in Frankrijk als model aan de slag wil, moet voortaan een gezondheidscertificaat kunnen voorleggen dat ‘in het bijzonder werd opgesteld met betrekking tot de body mass index’ en zo moet aantonen dat ‘de gezondheid van de persoon verenigbaar is met de uitoefening van het beroep’.

In een eerder voorstel eiste men nog dat het BMI van modellen aan een minimum zou voldoen, maar dat werd nu aangepast zodat voor elk persoon apart kan worden bepaald wat zijn of haar gezond gewicht is, rekening houdende met andere factoren zoals leeftijd en lichaamsbouw.

Elke inbreuk op deze wetgeving kan bestraft worden met zes maanden gevangenisstraf en boetes die kunnen oplopen tot 75.000 euro. Momenteel wordt samen met het gezondheidsorgaan Haute Autorité de Santé (HAS) bekeken wanneer deze regelgeving kan worden ingevoerd.

Bewerkte foto’s

Daarnaast heeft het Assemblée nationale ook een wetsartikel goedgekeurd dat oplegt dat foto’s die onder handen werden genomen met Photoshop ‘om het silhouet van modellen te verfijnen of te verdikken’ voortaan het label ‘bewerkte foto’ moeten krijgen.

Deze wetgeving zou ten laatste op 1 januari 2017 in werking treden. Elke inbreuk hier kan leiden tot een gevangenisstraf en boetes tot 10.000 euro.

In april werd in Frankrijk al een wet goedgekeurd die het aanmoedigen tot extreem vermageren kan bestraffen, vooral gericht op zogenaamde ‘pro-ana’ websites. Bij onze zuiderburen lijden naar schatting 30.000 tot 40.000 mensen aan anorexia nervosa, van wie negentig procent vrouwen.