‘Repatrieer alle Belgen uit Burundi’
Burundezen dragen het lichaam van een landgenoot weg naar een massagraf. (Bujumbura) Foto: AP

N-VA-Kamerlid Peter Luykx’ geduld met kruitvat Burundi, waar de afgelopen week minstens 87 doden vielen door politiek geweld, is op. Hij wil dat alle Belgen in het land gerepatrieerd worden. Buitenlandse Zaken zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

‘Wij mogen niet langer talmen in de aanpak van de Burundese crisis’, zegt Luykx. ‘Wij moeten nu een vredesplan uitrollen voor de regio. In de afgelopen maanden hebben we ons vertrouwen voornamelijk in de dialoog met het regime gelegd, maar in het licht van de recente gebeurtenissen kan de wereld niet langer haar ogen afwenden: er dient nu ingegrepen te worden. Een verscherpt reisadvies is onvoldoende, repatrieer die Belgen.’

Luykx stelt voor om het vredesplan in drie stappen te volbrengen:

  1. Het vormen van een transitieregering. ‘De huidige coalitie heeft al haar legitimiteit verloren en dient vervangen te worden door technocraten die werk kunnen maken van het herstel van de grondwettelijke vrijheden en het land moeten leiden naar democratische verkiezingen.’
  2. Blauwhelmen sturen. ‘We moeten een VN-vredesmissie ontplooien met steun van de Afrikaanse Unie die het Burundese leger kan bijstaan in het herstel van de orde in en rond de hoofdstad.’
  3. Het herstel van de Arusha-akkoorden. ‘Een verdere dialoog met het regime is enkel nog mogelijk als het kadert in het aftreden van president Nkurunziza. De Internationale Gemeenschap dient nu vooral zelf de touwtjes in handen te nemen.’

België is verantwoordelijk voor 400 Belgen die momenteel in Burundi wonen. Buitenlandse Zaken laat weten dat het verscherpte reisadvies sinds dinsdag vraagt aan Belgen om terug te keren zolang de normale omstandigheden dit toelaten. Van repatriatie is er momenteel nog geen sprake.

‘Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en vragen met aandrang aan alle Belgen in Burundi om het land te verlaten nu dat nog gewoon via de luchthaven kan’, klinkt het. ‘Tot hiertoe zijn echter nog maar zo’n 100 Belgen van de 500 teruggekeerd. Dat is logisch, aangezien velen onder hen al jarenlang permanent gehuisvest zijn in het land niet zomaar alles kunnen en willen inpakken en vertrekken.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in