Meeste leerlingen vonden toch plaats in Brusselse klas
(archiefbeeld). Foto: ss

De meeste kinderen die in eerste instantie geen plaats leken te vinden in een Nederlandstalige basisschool in Brussel, blijken dan toch onderdak te hebben gevonden in een klas. Dat blijkt uit een uitwisseling van gegevens tussen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en haar Franstalige collega Joëlle Milquet (cdH). Achttien leerplichtige leerlingen, van wie vijf Nederlandstalige, worden niet teruggevonden op de schoolbanken.

Wie zijn kind in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wil inschrijven, moet zich het schooljaar voordien aanmelden. In november kunnen eerst voorrangsgroepen, zoals broers en zussen, worden ingeschreven. In januari kunnen de overige ouders zich via de website aanmelden. Nadien worden de leerlingen geordend en aan een school toegewezen. Wie na de aanmeldingsprocedure nog geen plaats op een school heeft, kan vanaf eind mei vrij inschrijven in de scholen waar er nog plaatsen vrij zijn.

Een samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap maakt het voor het eerst mogelijk onderling gegevens uit te wisselen, ook voor leerlingen die nog niet leerplichtig zijn.

Na de online aanmeldingen in januari voor het schooljaar 2015-2016 vonden 2.228 aangemelde leerlingen geen plaats in een Nederlandstalige basisschool in Brussel. Daarna vond 94 procent alsnog een plaats, hetzij op de Nederlandstalige schoolbanken (1.428), hetzij in het Franstalige onderwijs (658). Een minderheid die alsnog in het Nederlandstalige onderwijs terecht kon, week uit naar een school in Vlaanderen.

Volgens minister Crevits worden 142 leerlingen die zich hadden aangemeld voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel niet teruggevonden op de schoolbanken in het Nederlandstalige of het Franstalige onderwijs. Achttien daarvan zijn leerplichtig, van wie vijf Nederlandstalig. Een kleine minderheid van de leerlingen was op het moment van de telling zowel geregistreerd in het Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs.