‘We gaan het spel van Homans niet meespelen’
Damien Thiéry Foto: Photo News

Als ‘consensusfiguur’ Yves Ghequière (LB) burgemeester van Linkebeek wordt, zal dat alleen maar zijn omdat de voordracht van Damien Thiéry geen énkele - maar dan ook geen enkele - kans meer maakt. De meerderheid zit volgende maandag samen over een plan A... en een plan B. ‘We gaan het spel van Homans niet meespelen’, zegt Thiéry.

Niemand minder dan MR-voorzitter Olivier Chastel kroop zondagavond als de bliksem in zijn pen om via een persbericht te laten weten dat ‘de verkiezingsuitslag bevestigt dat Damien Thiéry de enige legitieme burgemeester van Linkebeek is’.

Thiéry’s Franstalige lijst LB won alle 13 verkiesbare zetels, hijzelf haalde 1.200 voorkeurstemmen - 32 minder dan in 2012. Eerder had ook al MR-vicepremier Didier Reynders, die zondag zelf naar Linkebeek afzakte, zijn zegevierende partijgenoot al uitgebreid gesteund en gefeliciteerd op Twitter.

Wat nu?

Maar wat nu? Thiéry ís de reden van deze nieuwe stembusslag, die net dezelfde verkozenen heeft opgeleverd als drie jaar geleden. Wegens schending van de taalwetten weigerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) Thiéry te benoemen, de man trok naar de Raad van State maar beet tweemaal in het zand.

‘We gaan hoe dan ook Thiéry opnieuw voordragen’, aldus Yves Ghequière, de nummer twee van LB. Homans zal weigeren, Thiéry zal opnieuw naar de Raad van State trekken. Dan is het afwachten of de Raad de nieuwe verkiezingen - waarbij de taalwetgeving wél werd gerespecteerd - als een ‘nieuw feit’ beschouwt.

Zo niet, dan maakt Thiéry nu echt geen schijn van kans meer om nog burgemeester te worden voor 2018. Ghequière: ‘Pas als we zien dat hij echt geen kans meer maakt om benoemd te worden, zullen we ons beraden over een andere kandidaat.’

Gedoodverfde vervanger

Damien Thiéry zelf laat een opening voor een ander scenario. ‘We hebben 75 dagen vooraleer de gemeenteraad moet beslissen over een nieuwe voordracht, voor het einde van het jaar zal die knoop niet doorgehakt worden.’ Volgende maandag, op 21 december, roept hij wél de meerderheid bijeen voor een open discussie over de toekomst.

‘Natuurlijk zullen we het over de voor te dragen kandidaat hebben. En als u het mij vraagt, moet daarbij de wil van de kiezer gevolgd worden en dus gekeken worden naar de voorkeurstemmen. Maar om daar meteen een naam op te plakken is voorbarig.’

Als Thiéry uiteindelijk past (of niet meer mag), komt Ghequière in beeld. Hij is de gedoodverfde vervanger: Hij verdubbelde zijn voorkeurstemmen van 520 tot 958. Homans wilde hem eerder al benoemen, de Vlaamse oppositiepartij Prolink heeft al bekendgemaakt zijn voordracht te steunen.

Circus moet stoppen

‘Bijna 4 op de 10 kiezers heeft aangegeven dat dit circus moet stoppen’, aldus gemeenteraadslid Rik Otten (Prolink). ‘Wij hebben een brief gestuurd naar de Franstalige meerderheid met de vraag om constructief mee te werken aan een oplossing voor deze impasse, door Ghequière voor te dragen.’

‘We moeten toch absoluut vermijden dat Homans een regeringscommissaris stuurt want dat is voor ons ook geen oplossing’, besluit de nummer twee. Thiéry: ‘We zullen niet meespelen in het spel van de Vlaamse minister.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig