Voor het eerst geeft Angela Merkel toe dat Duitsland de toevloed van vluchtelingen misschien toch niet aankan. Daarmee haalt ze de scherpste angel uit het debat dat ook de CDU diep verdeelt. Op het jaarlijkse partijcongres van de CDU heeft Merkel haar beleid tegenover de vluchtelingencrisis verdedigd.

Onder druk van haar partij heeft de Duitse bondskanselier haar taal over de vluchtelingencrisis verhard. Op het CDU-partijcongres beloofde Angela Merkel dat ze het aantal vluchtelingen dat naar Duitsland komt aanzienlijk wil verminderen. 'De uitdaging is enorm', zei ze over de vluchtelingencrisis. Haar speech werd verschillende keren onderbroken door applaus.

Merkel omschreef 2015 als een 'ongeloofelijk jaar'. De beslissing van Duitsland en Oostenrijk om vluchtelingen die in Boedapest gestrand waren te verwelkomen was volgens haar een 'humanitaire noodzaak'. 'Iets wat ver weg was - wat we op televisie hebben gezien, is nu letterlijk bij de deur', speechte ze. 'De oorlog in Syrië, de bomvaten van Assad, de verspreiding van IS in Syrië en Irak, het feit dat Libië zonder een functionerende regering zit, de situatie in Afghanistan - Dat is niet langer ver weg.'

Merkel noemde de vluchtelingencrisis een 'historische test' voor Europa.

Compromis

Binnen de Duitse christendemocraten was heel wat onvrede ontstaan over de voluntaristische wijze waarop bondskanselier Angela Merkel de vluchtelingencrisis aanpakt. Onder meer de jongerenafdeling en de Beierse zusterpartij CSU hadden gepleit voor een bovengrens op het aantal vluchtelingen, iets waar Merkel zich dan weer hevig tegen verzette.

Uiteindelijk werd een compromistekst uitgewerkt door het partijbestuur. Merkel bood weerstand aan de eis om een bovengrens in te stellen voor het aantal migranten dat Duitsland binnenkomt. 'Tegelijkertijd houden we rekening met de mensen die bezorgd zijn over de toekomst', zei ze aan de zender ARD. 'Dat betekent dat we het aantal mensen dat naar ons komt drastisch willen verminderen.'

Daarnaast werd ook overeengekomen dat de grenscontroles indien nodig kunnen worden opgevoerd. Peter Tauber, secretaris-generaal van de partij, benadrukte wel dat die grenscontroles moeten dienen om de veiligheid te verhogen en geen instrument mogen worden om mensen aan de grens terug te sturen.

Absorptievermogen

Merkel is het eens dat de toestroom ingeperkt moet worden, maar dat moet worden gerealiseerd op Europees niveau: door een gelijkmatiger verdeling van vluchtelingen over de lidstaten en door een betere bewaking van de Europese buitengrenzen.

Voor het eerst geeft Merkel dus toe dat ook het absorptievermogen van Duitsland beperkt is, hoewel de partijtop benadrukte dat de nieuwe formulering geen verandering, maar slechts een ‘verduidelijking’ van het bestaande standpunt is. Er is nog steeds geen sprake van een ‘begrenzing’.