Zonen hebben meer stoornissen dan dochters (maar zijn gelukkiger)
Foto: photo news
Uit het grootschalige JOnG!-onderzoek blijkt dat jongens zich over het algemeen gelukkiger voelen meisjes, ook al krijgen net jongens meer leer- en andere stoornissen.

Jonge tieners in Vlaanderen voelen zich gemiddeld mentaal beter dan tieners in andere landen ter wereld, maar Vlaamse jongens van 12 en 13 jaar rapporteren een groter welbevinden dan meisjes van die leeftijd. ‘Als we peilen naar diagnoses en stoornissen, komen jongens er zowel op de leeftijd van 6 als op de leeftijd van 12 jaar slechter van af’, zegt Ciska Pieters, onderzoekster bij de dienst Jeugdgezondheidszorg aan de KU Leuven. ‘Je goed voelen heeft echter niet alleen te maken met de aanwezigheid van negatieve symptomen. Er zijn ook positieve kenmerken die het welbevinden bevorderen. En als we daarnaar vragen, blijken meisjes van 12 en 13 jaar lager te scoren.’

Pieters’ onderzoek Wadist?, of Oeist? is een deel van de grote JOnG!-studie, waarin groepen van pasgeborenen, 6- en 12-jarigen op diverse momenten werden bevraagd.

ADHD en autisme

Pieters, ook CLB-arts in Brugge, betrok er de tieners zelf bij. Ze legde hen internationale lijsten voor met vragen over algemeen welbevinden, levenstevredenheid en zelfgescoorde gezondheid.

Het resultaat  - dat jongens gelukkiger zijn dan meisjes - is opvallend omdat de ouders in de JOnG!-studie aangeven dat het vaker zonen zijn die een of andere stoornis hebben: 25 procent van de jongens tegenover slechts 15 procent van de meisjes. Meestal gaat het om een leerstoornis (7 procent). Ook ADHD, autisme en DCD – een coördinatie- en ontwikkelingsstoornis – worden relatief vaak genoemd (elk 4 procent).