Prijs voor Mensenrechten 2015 naar voormalig topmagistraat Henri Heimans
Archiefbeeld Henri Heimans Foto: VUM

Omwille van zijn niet aflatende strijd voor de rechten van geïnterneerden, zowel tijdens zijn carrière in de magistratuur als tijdens zijn pensioen, krijgt Henri Heimans de Prijs voor Mensenrechten 2015. “Henri Heimans staat symbool voor een sociale, democratische justitie”, zegt de Liga voor Mensenrechten bij de uitreiking van de titel en bijhorend kunstwerk in het FPC Gent.

“Om te komen tot een modernisering van justitie, zijn wij de mening toegedaan dat de menselijke factor essentieel is”, zegt voorzitter Jos Vander Velpen (Liga voor Mensenrechten). “Niet alleen de technische, maar ook de menselijke kwaliteiten van de magistraat zijn essentieel, en voor ons is Henri Heimans daarin een absoluut toonbeeld. Hij heeft decennialang als voorzitter van de (Gentse) kamer van inbeschuldigingstelling, als onderzoeksrechter of als voorzitter van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij getoond dat hij een absoluut respect heeft voor zowel slachtoffer als verdachte.”

Betrokkenheid

Heimans slaagde er ook in om zijn grote maatschappelijke betrokkenheid aan te wenden om het beleid te inspireren wat de problematiek van geïnterneerden betreft. “Hij is niet alleen in staat om individuele dossiers menselijk en rechtvaardig te behandelen, maar ook om er maatschappelijke consequenties uit te trekken, waarbij hij er het beleid op vlak van geïnterneerden mee geïnspireerd heeft. Zonder zijn tomeloze inzet was er nooit sprake van een nieuwe interneringswet, waar het recht op verzorging zwart op wit op papier staat, was er geen sprake van Forensisch Psychiatrische Centra.”

“Werk aan de winkel”

Maar er is nog werk aan de winkel, stipt Vander Velpen aan. “In feite hebben we nood aan een derde FPC in Vlaanderen, waarbij er rekening gehouden wordt met het feit dat er op dit ogenblik geen enkele opvang is voor vrouwelijke geïnterneerden. Hij hoopt ook dat er in Bierbeek snel een (mini) longstayverblijf komt en dat er blijvend voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt, niet alleen in bakstenen, maar ook om voldoende gekwalificeerd personeel te blijven aanwerven.

Momenteel verblijven naar schatting nog 950 geïnterneerden in Belgische gevangenissen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V), en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kondigden afgelopen week aan dat het regionaal psychiatrisch centrum Les Maronniers (Doornik) een afdeling voor longstay patiënten zal openen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in