INTEGRAAL. Wat staat er in het ultieme voorstel van het klimaatakkoord?
Foto: BELGA

Afgelopen nacht is een ontwerpakkoord bereikt op de Klimaattop in Parijs. Voorzitter Laurent Fabius heeft zaterdag de ‘historische klimaattekst’ voorgesteld aan de 196 deelnemende landen. Maar wat staat er in het ultieme voorstel?

Fabius sprak bij de toelichting van het ultieme klimaatvoorstel over een bindend klimaatakkoord, maar wat staat precies in de tekst? 

Wat staat er in:

De doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graden Celcius. 

Het ontwerpakkoord voorziet een jaarlijkse klimaatfinanciering voor de ontwikkelingslanden van meer dan 100 miljard dollar.

Een vijfjaarlijkse inventarisatie of evaluatie van hoe landen bezig zijn om het klimaatplan te realiseren. De evaluatie zal de eerste keer plaatsvinden in 2023. 

'Loss and damage': Een mechanisme dat ervoor moet zorgen dat bepaalde landen die economisch lijden onder de klimaatverandereingen financiële steun krijgen. 

Een verzoek voor de deelnemende landen om de nationale klimaatplannen te herzien tegen 2018. 

Wat staat er niet in: 

Een duidelijke deadline voor het doen verdwijnen van fossiele brandstoffen in 'de tweede helft van de 21ste eeuw'.  Er moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen uitstoot en opname van CO2, door bijvoorbeeld bossen. 

Een definitief klimaatakkoord is er echter pas als alle landen onderstaand ontwerpakkoord later op de dag goedkeuren.

Finaal klimaatvoorstel by De Standaard