Klimaatakkoord in Parijs goedgekeurd
Foto: AFP
Op de klimaatconferentie in Parijs is het akkoord dat voorlag goedgekeurd. Alle landen die deelnamen aan de klimaattop engageren zich om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden.

De definitieve naam van het eerste wereldwijde klimaatakkoord ooit is 'Paris Agreement'.Voorzitter Laurent Fabius hield de Klimaattop nog ruim anderhalf uur in spanning. Bij aanvang van de plenaire vergadering leek immers toch weer onenigheid de kop op te steken en verschillende toponderhandelaars verlieten ijlings de zaal. Omstreeks 19.20 uur nam de voorzitter dan uiteindelijk plaats, zonder nog woorden aan het uitstel vuil te maken.

Fabius koos ervoor onmiddellijk tot goedkeuring over te gaan en had er voor de gelegenheid een groene hamer bij genomen. 'Het is maar een kleine hamer, maar ik denk dat hij grote zaken kan bereiken', zei de Fransman glunderend bij de bezegeling.

Na minutenlang applaus, tranen en omhelzingen tussen alle delegaties, krijgt elk land nu de kans een laatste keer het woord te nemen. Zowat elk delegatie spreekt daarbij in lovende woorden over Fabius, die ook door de Belgische ministers en delegatieleden wordt gezien als een moeilijk te overschatten factor in deze onderhandeling.

Het Akkoord van Parijs krijgt ook virtueel applaus vanop nagenoeg alle banken. De tekst is in de loop van de voorbije twee weken op verschillende punten afgezwakt, maar het streefdoel van 1,5 graden opwarming wordt als een grote overwinning beschouwd.

Eerder vandaag presenteerden Fabius, de Franse president François Hollande en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon deze 'ambitieuze' klimaattekst. 'Ik wil iedereen bedanken voor het werk de laatste nachten, dagen, maanden, jaren. Er was een constructieve sfeer die ons de laatste dagen vooruit heeft geholpen', zei een erg geëmotioneerde Laurent Fabius toen zijn toespraak.

 

'Eerste universele klimaatakkoord van de mensheid' 

In diezelfde toespraak spraken Hollande en Ban Ki-moon al dankwoorden uit aan alle deelnemers aan de klimaattop. 'Deze tekst zal, als u die goedkeurt, het eerste universele klimaatakkoord ooit zijn', zei de Franse president. 'U hebt een keuze: een keuze voor uw land, uw continent, maar vooral voor de wereld. Deze dag kan een belangrijke stap zijn voor de mensheid.' Enkele uren laten werd het akkoord dan formeel goedgekeurd in de plenaire zitting. 

Enkele ogenblikken na de bekendmaking van het klimaatakkoord reageerde de Amerikaanse president Obama op Twitter. Hij benadrukte in zijn tweet de grote bijdrage van het 'Amerikaanse leiderschap' aan het akkoord.