Het Hof van Cassatie keert de bewijslast inzake de “geïnformeerde toestemming” om. Voortaan is het de arts die moet bewijzen dat de patiënt voldoende geïnformeerd was, als die laatste zijn toestemming geeft voor een behandeling of ingreep. Dat bericht het vakblad De Specialist dat het arrest kon inkijken.

Een eerder arrest van Cassatie op 14 december 2001 leek erop te wijzen dat de arts niet (steeds) met de bewijslast opgezadeld werd, maar het ging toen wel om een speciaal geval. Nu zet Cassatie de puntjes op de i: het principe is dat de arts zelf steeds een bewijs moet kunnen voorleggen van de informatie aan de patiënt.

“Dit arrest van 25 juni 2015 is ingrijpend”, stelt De Specialist. “Artsen en ziekenhuizen zullen zich nu nog meer en uitgebreider willen indekken bij betwistingen. Dan moeten ze immers bewijzen dat ze de patiënt volledig vooraf hebben geïnformeerd over alle mogelijke gevolgen van een ingreep of behandeling. Het formulier ‘geïnformeerde toestemming’ dat de patiënt moet tekenen, moet juridisch waterdicht zijn. Het zal dus langer worden en dat betekent meer rompslomp.”

De uitspraak slaat niet alleen op artsen, maar bij uitbreiding op alle betrokken gezondheidswerkers, want de bewijslast geldt voor alle personen op wie een wettelijke informatieplicht rust.

(belga)