Vervolging niet-gelovigen neemt wereldwijd toe
Protest tegen de vervolging in Saudi-Arabië van de seculiere blogger Raif Badawi. Foto: EPA

De vervolging van niet-gelovigen is het voorbije jaar toegenomen. Dat blijkt uit het derde Freedom of Thought-rapport van de internationale koepel van humanisten (IHEU), dat vervolgingen van atheïsten, niet-religieuzen en humanisten wereldwijd in kaart brengt.

Een aantal vervolgingen die in het rapport besproken worden, kregen al weerklank in de media. Zo waren er de brutale moorden op vier humanistische bloggers en een seculiere uitgever in Bangladesh, die met een machete gedood werden, of de vervolging in Saudi-Arabië van de seculiere blogger Raif Badawi. Maar het rapport belicht ook minder bekende gevallen, onder meer in Egypte, waar een student die op Facebook had gezegd dat hij atheïst is, een jaar dwangarbeid kreeg. Een andere atheïstische studente kreeg er drie jaar cel voor het beledigen van religie.

‘Vorig jaar registreerden we een stijging van haatdragende taal en retoriek. Verschillende presidenten verkondigden dat het humanisme en liberalisme een bedreiging vormen voor hun staat en keurden wetten goed waarin het atheïsme als terrorisme gebrandmerkt wordt. Dit jaar zien we dat deze retoriek is overgegaan naar effectieve vervolging met straffen’, zegt Andrew Copson, voorzitter van IHEU.

België hoort in het rapport tot het kransje landen waar mensen vrij en gelijk behandeld worden op levensbeschouwelijk vlak. Al meldt het rapport dat de subsidies voor de erkende levensbeschouwingen proportioneel ongelijk verdeeld worden: de katholieke Kerk ontvangt het merendeel van de subsidies.

Het rapport besluit dat de internationale wereld zal moeten erkennen dat zich identificeren en zich uitspreken als niet-religieuze een basisrecht is. Het feit dat er steeds meer mensen zijn die dit recht opeisen, is niet een signaal van moreel verval, maar wel van een goed werkende en vrije maatschappij.