'We hebben nu een nieuwe orthopedist en een nieuwe methode'
Foto: Frank jansen
Ons land scoort internationaal goed op heupoperaties, maar uit onderzoek van de Christelijke Mutualiteit (CM) blijkt dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen de ziekenhuizen. De CM heeft een ranking opgesteld, maar sommige ziekenhuizen gaan niet akkoord met de cijfers die de mutualiteit publiceert. 'Die studie gaat niet over onze huidige orthopedisten.'

Op internationaal vlak scoort ons land goed qua revisie bij heupoperaties, maar volgens het onderzoek van CM zijn er nog te grote kwaliteitsverschillen tussen de Belgische ziekenhuizen onderling.

‘Alle ziekenhuizen moeten kwaliteit leveren. Wij hopen dat onze gegevens de zorgverleners ertoe aanzetten om te blijven investeren in die kwaliteit’, zei CM-voorzitter Luc Van Gorp op woensdag in een persconferentie.

‘Orthopedist al twee jaar vertrokken’

Maar niet ieder ziekenhuis is het eens met die grote kwaliteitsverschillen op vlak van heupprotheses. Het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze wordt in de studie omschreven als de plaats waar je bijna een twee keer zo hoge kans hebt om binnen de tien jaar opnieuw onder het mes te moeten.

Algemeen directeur Frank Lippens reageert met verstomming op de resultaten. ‘De studie slaat op de periode 2004-2013. De orthopedist die toen bijna alle heupoperaties heeft verricht, werkt sinds augustus 2012 in een ander ziekenhuis. Onze orthopedisten konden toch niet reageren op cijfers van een collega die niet meer werkzaam is bij ons?’

Toch geeft hij toe dat de betrokken orthopedist in die periode wel erg snel overging tot operaties, iets waar de directie zich zorgen om maakte. Maar Lippens benadrukt: ‘De CM-studie gaat niet over onze huidige orthopedisten. Zowel het team, als de methode die wordt gebruikt bij het plaatsen van een heupprothese, zijn sinds 2013 volledig veranderd.’

‘Zware interpretatiefout’

Ook de mensen achter het AZ Sint-Augustinus Veurne voelen zich niet aangesproken door de CM-studie. Volgens de ranking is de kans om na een operatie op intensieve zorg te belanden gemiddeld acht procent, maar in Veurne zou dat maar liefst 82 procent zijn. Ook zou de verblijfsduur in het ziekenhuis voor een heupprothese maar vijf dagen omvatten, in plaats van de gemiddelde zeven.

‘Wij vielen hier achterover van de onjuiste en contradictorische resultaten. 82 procent is een interpretatiefout en slaat op de telemetrie die bijna alle patiënten krijgen na een totale heupoperatie (THP)’, zegt Inge Staelens, woordvoerster van het Sint-Augustinusziekenhuis. ‘Dit is een toestel dat het hart vanop afstand bewaakt. Dit apparaat staat als geneeskundige prestatie geregistreerd onder de rubriek ‘reanimatieverstrekkingen’, waar ook de prestaties Intensieve Zorgen (IZ) vermeld staan. De heupoperatie wordt hier dus verkeerdelijk gezien als een verblijf op IZ.’

Vergrijzing

‘Het verschil met andere ziekenhuizen kan verklaard worden aan de hand van de patiëntenpopulatie, die in het Sint-Augustinusziekenhuis erg oud is’, aldus Staelens. ‘Daarom wordt er bij ons sneller overgegaan op telemetrie.’

Volgens cijfers van de FOD Economie slaat de vergrijzing in het arrondissement Veurne hard toe, met 30% van de bevolking die momenteel ouder is dan 65.

Het reële percentage van patiënten die na een totale heupoperatie op intensieve zorg belandden in 2013 was volgens het ziekenhuis echter maar 12,65 procent. ‘De kans op een revisie in dit ziekenhuis ligt net 40 procent lager dan het gemiddelde, zoals CM zélf aangeeft.’