Word aandeelhouder van een energiecoöperatie
Foto: an
Investeren in groenestroomprojecten via een coöperatie is in opgang. Zo kan je als consument mede-eigenaar worden van je elektriciteitsleverancier. Het helpt ook het monopolie van de grote producenten te doorbreken. Maar er zijn risico's aan verbonden.

De energiecoöperaties verzamelen kapitaal door aan te kloppen bij de burger. Wie geld stopt in een coöperatie, wordt meteen ook aandeelhouder.

Het lijstje van energiecoöperaties is de jongste jaren snel gegroeid. Verscheidene grote energiebedrijven, waaronder Electrabel en Lampiris, hebben een coöperatie opgericht. Maar ook de onafhankelijke energiecoöperaties zijn in opmars. Zowat in alle Vlaamse provincies hebben individuele burgers en plaatselijke verenigingen cooperaties opgericht of proberen ze dat te doen.

Burgers willen immers meer betrokken worden bij de productie van groene stroom en het streven naar meer energie-efficiëntie. De groeiende populariteit van coöperaties is ook een gevolg van de niet-in-mijn-achtertuinreflex. Vooral bij projecten van windenergie biedt de directe betrokkenheid van burgers een manier om de nimby-reflex te vermijden of af te zwakken.

Wie vennoot wil worden van een energiecoöperatie doet er goed aan zich te informeren op welke manier hernieuwbare energieprojecten worden gefinancierd. Een deel van de coöperaties - vooral deze die in het leven geroepen zijn door de energieleveranciers - stopt geld in groenestroomproductie via leningen. Onafhankelijke coöperaties investeren rechtstreeks in hernieuwbare energieproductie.

Dat maakt een heel verschil voor de vennoot van de coöperatie. In het eerste geval ben je geen mede-eigenaar van de installaties, in het tweede geval wel.

Tot slot: een coöperatie is een bedrijf. Dat betekent dat de opbrengst of de winst afhankelijk is van de prestaties van het bedrijf. Investeren in een coöperatie brengt altijd een beleggersrisico met zich mee.

De opbrengst van de belegging in een coöperatie is overigens begrensd. De reglementering voorziet een jaarlijks dividend van maximaal zes procent.

Tot slot is er ook een beperking voor wie uit de coöperatie wil stappen. Bij sommige kan je uitstappen na drie jaar, maar er zijn ook coöperaties waarbij je een termijn van zes jaar moet respecteren. Stel dat de coöperatie in slechte papieren zit, dan is het niet zo vanzelfsprekend om je terug te trekken als vennoot en je investering te recupereren.

www.rescoopv.be

www.rescoop.eu