‘Schrap euthanasie bij psychisch lijden uit de wet’
Foto: Photo News

De afgelopen twee jaar overleden jaarlijks zo’n 50 mensen na euthanasie op basis van ondraaglijk psychisch lijden. ‘Dat zijn er 50 per jaar te veel’, zeggen 65 professoren , psychiaters en psychologen in een open brief in De Morgen.

‘Laten we duidelijk zijn: psychisch lijden is reëel en kan minstens even zwaar zijn als lichamelijk lijden’, stellen Ariane Bazan (klinisch psychologe ULB), Gertrudis Van de Vijver (filosofe UGent) en Willem Lemmens (ethicus Universiteit Antwerpen), die de open brief schreven in naam van 65 professoren, psychiaters en psychologen.

‘Specifiek is evenwel dat je enkel kan steunen op het woord van degene die lijdt om het in te schatten. (...) Wanneer we psychisch lijden, zijn we er veelal van overtuigd dat er geen andere toekomst meer mogelijk is. Het is vaak precies deze gedachte die een mens de dieperik in duwt, want zolang er perspectief is, kan men meestal bijzonder veel aan.’

Objectivering

‘Men zou immers verwachten dat deze ongeneeslijkheid onderbouwd wordt met bijvoorbeeld aanwijzingen van een organisch letsel of van weefselschade, met andere woorden, met factoren onafhankelijk van wat er subjectief inzake de ziekte gevoeld en gedacht wordt. Dergelijke objectivering is bij psychisch lijden problematisch’, aldus de professoren.

Net omdat er geen objectieve criteria zijn om vast te leggen hoe erg het psychische lijden van een persoon is, zijn de ondertekenaars van de open brief, net zoals bij hun pleidooi in de Artsenkrant in september, gealarmeerd door deze ‘toegeving van de wet’ en nemen ze op het einde van hun brief opnieuw een vlijmscherp standpunt in:

‘Wij vinden dat deze situatie intrinsiek verbonden is met het gegeven van een wet die stoelt op subjectieve criteria. Daarom dringen wij erop aan om het toelaten van euthanasie op basis van louter psychisch lijden uit de huidige wetgeving te schrappen.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig