Eén vrouw op drie voelt zich gediscrimineerd
Foto: pressmaster - Fotolia

Maar liefst 37 procent van de Belgische vrouwen zegt het slachtoffer te zijn van discriminatie op de arbeidsmarkt. Opvallend: ook mannen getuigen daarvan.

Zowat één op de drie Belgische vrouwen is ervan overtuigd dat haar vrouw-zijn een negatieve impact heeft op haar carrière en dat vrouwen nog altijd discriminatie ondervinden op de arbeidsmarkt.

Zij denken dat niet alleen zelf, ook één op de drie mannen deelt de overtuiging dat gelijke arbeidskansen voor beide genders een illusie zijn. De cijfers komen uit de zogeheten Emancipatiebarometer van Amazone, het Kruispunt Gendergelijkheid, waarvoor 1.092 Belgen bevraagd werden. ‘De resultaten ontkrachten het idee dat feminisme stilaan overbodig is’, zegt directrice Marleen Teugels.

Zwangerschap

Recent praktijkonderzoek van de Universiteit Gent bevestigt de perceptie. ‘Als we kijken naar jobs die promotie inhouden, worden mannen 50 procent vaker dan vrouwen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek’, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.

Dat veel werkgevers mannen boven vrouwen verkiezen, heeft volgens hem te maken met het heersende idee dat mannen vrijer zijn en meer tijd aan hun job besteden, omdat ze minder zorg- en huishoudelijke taken opnemen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontvangt bijna wekelijks klachten van vrouwen die niet aangenomen of ontslagen worden omdat ze zwanger zijn. ‘Wij stellen overweldigend vast dat vrouwen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt’, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. ‘Al is wettelijk gezien alles mooi in regeltjes gegoten, in de praktijk zijn er nog heel veel problemen.’

Werkgevers dragen volgens haar niet de volle verantwoordelijkheid. ‘Veel vrouwen beseffen dat ze gediscrimineerd worden en vinden dat zelfs normaal. Daardoor accepteren zij minder snel hoge functies, vermijden ze risico’s en zetten ze zelden juridische stappen. Zo blijft het probleem bestaan. Er is dringend nood aan een mentaliteitswijziging.’