Wat betekent het BELGISCHE klimaatakkoord voor Vlaanderen?

Vlaamse klimaattop in 2016

De Vlaamse regering rekent op 200 windmolens en 2 biomassacentrales om het aandeel hernieuwbare energie te verdubbelen. Een klimaattop in 2016 moet de energietransitie concretiseren.

Volgens de politie 10.000, volgens de organisatoren 14.000 mensen stapten gisteren van Oostende naar Mariakerke in een klimaatmars. ’Voor het klimaat is het dreigingsniveau vier bereikt’, aldus Natalie Eggermont van Climate Express. En duiken er straks misschien echte ijsberen op aan de Vlaamse kust.
Volgens de politie 10.000, volgens de organisatoren 14.000 mensen stapten gisteren van Oostende naar Mariakerke in een klimaatmars. ’Voor het klimaat is het dreigingsniveau vier bereikt’, aldus Natalie Eggermont van Climate Express. En duiken er straks misschien echte ijsberen op aan de Vlaamse kust. Brecht Van Maele

Nu het klimaatakkoord in België een feit is, rijst de vraag of en hoe Vlaanderen zijn doelstellingen zal halen. Concreet moeten de broeikasgassen tegen 2020 met 15,7 procent zijn gedaald ten opzichte ...