Nu er eindelijk een Belgisch klimaatakkoord is, wil Vlaams minister-president Geert Bourgeois alle spelers in het Vlaamse klimaatdebat rond de tafel brengen. ‘We moeten iedereen mobiliseren en aansporen om de klimaatdoelstellingen te halen’, zei hij in het VTM-nieuws.

Leefmilieu, landbouw, industrie, ondernemers, scholen, wetenschappelijke instellingen, gemeentes, verenigingen,... Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft zijn collega Joke Schauvliege (CD&V) al aangesproken om al die spelers binnenkort samen te brengen in een soort Vlaamse klimaattop.

‘Het is belangrijk dat we iedereen mobiliseren’, zei Bourgeois in Het Nieuws op VTM. Want nu het Belgische klimaatakkoord er eindelijk is, zal er van iedereen een inspanning nodig zijn zegt de minister-president. ‘Er zal een gedragsverandering nodig zijn bij iedereen en we moeten ook maatregelen nemen. Want nu is er wel een akkoord voor de inspanningen tot 2020, maar die voor de periode tot 2030 zullen nog groter zijn. Dit is allemaal nodig willen we onze Vlaamse welvaart behouden en tegelijk de omslag maken naar een koolstofarme samenleving.’

Wanneer die top moet plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

500 of 600 windmolens

Bourgeois verdedigde het vrijdag bereikte klimaatakkoord. ‘De kritiek is onterecht. We hebben een goed, sluitend en ambitieus akkoord. Maar we zullen nog ontzettend veel inspanningen moeten doen om de verbintenissen voor hernieuwbare energie en uitstoot te halen.’

Om de extra groene energie te realiseren kijkt de Vlaamse minister-president in de eerste plaats naar windmolens op het land (windmolenparken op zee zijn een federale bevoegdheid, red.). ‘Daar moeten we bijkomend investeren. Er moeten 500 windmolens komen. En als het van mij afhangt zelfs 600.’ Al hoopt hij wel dat subsidies voor windenergie overbodig zullen zijn tegen 2020.

Ook in biomassacentrales ziet Bourgeois nog winst.

‘Maar iedereen zal efficiënter met energie moeten omspringen als we die 18 procent meer energie-efficiëntie willen halen’, waarschuwde Bourgeois. ‘Daarom mijn oproep: investeer in zonnepanelen, in zonneboilers of in warmtepompen.’

‘Wij als Vlaamse overheid investeren alvast in ons patrimonium, de sociale woningen. En we hebben de kilometerheffing voor vrachtwagens en de groene verkeersbelasting.’

Over de ‘Turteltaks’

De stroomheffing van Vlaams minister Annemie Turtelboom (Open VLD) kwam ook ter sprake. ‘Ik steun mijn minister als zij zegt het advies van de Raad van State te zullen negeren. De stroomheffing is geen heffing op verbruik maar op aansluitingspunten. En die taks is nodig om de schulden door zonnepanelensubsidies uit het verleden weg te werken en om onze ambities uit het akkoord waar te maken.’