Tussen de 10 en de 14.000 mensen hebben zondag meegestapt in de Klimaatmars in Oostende. De bijeenkomst is een actie om politici op te roepen om op de klimaattop in Parijs, die momenteel plaatsvindt, verregaande beslissingen te nemen voor de bescherming van het milieu.

Veel betogers vertrokken vanochtend met het openbaar vervoer naar Oostende. De mars zou aanvankelijk plaatsvinden in Parijs op 29 november, maar door de terreurdreiging mocht die niet doorgaan. De mars naar Brussel verplaatsen mocht om diezelfde reden ook niet. Bedoeling was dan dat de mars op 29 november zou uitwijken naar Oostende, maar uiteindelijk kon ook dat niet.

De deelnemers trokken van Oostende naar Mariakerke, terwijl onderweg de zes eisen van de klimaatstappers werden uitgebeeld: "Weg met de broeikasgassen", "Op naar 100 procent hernieuwbare energie", "Op ook naar een ambitieus klimaatakkoord" op de conferentie die momenteel loopt in Parijs, "Ja aan solidariteit met het Zuiden", "Voor meer sociale rechtvaardigheid" en "Inspraak van de bevolking".

Om 15.00 uur lieten de deelnemers aan de klimaatmars in Oostende op het strand een klimaatalarm afgaan. Met alles wat maar enigszins lawaai kon produceren (bellen, misthoorns, fluitjes, ...) probeerden de klimaatmarsjeerders de politici wakker te maken voor een ambitieuze en daadwerkelijke klimaatpolitiek.

"Voor het klimaat is het dreigingsniveau vier bereikt", aldus Natalie Eggermont van Climate Express, met een verwijzing naar het dreigingsniveau voor terrorisme dat we onlangs in ons land gekend hebben.

Op het strand werd een mensenketting gevormd. "Daarbij tonen de deelnemers een stuk rode stof om zo langs onze kust een rode grenslijn uit te beelden. Die rode lijn is een grens waar onze politici niet mogen overgaan", aldus Natalie Eggermont van Climate Express. De manifestatie werd afgesloten met optredens van Eva De Roovere, De Laatste Show Band, Pieter Embrechts en Halve Neuro.