Kernkabinet zet licht op groen voor zes maatregelen tegen terrorisme
Foto: AP

Het kernkabinet heeft vrijdag zes van achttien maatregelen goedgekeurd die de regering had aangekondigd in de strijd tegen terrorisme. Het wetsvoorstel over het bijhouden van passagiersgegevens (PNR) kreeg ook groen licht van de ministerraad.

De regeringstop kwam overeen de Kamer een voorstel over te maken over de herziening van artikel 12 van de Grondwet om de administratieve aanhouding te verlengen van 24 naar 72 uur voor terroristische daden. De tekst over de PNR kreeg in eerste lezing groen licht en wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Volgende vrijdag zal de ministerraad vier andere maatregelen goedkeuren. De eerste tekst, die langs het kernkabinet passeerde, heeft tot doel een einde te maken aan anonieme prepaid kaarten. Andere beslissingen slaan op de uitbreiding van de bijzondere opsporingsmethoden, een gemeenschappelijke databank over personen die naar het buitenland zijn vertrokken om te gaan strijden en de mogelijkheid om 24 uur op 24 huiszoekingen te verrichten voor terroristische misdrijven.