VN Vluchtelingenorganisatie waarschuwt

‘Belgisch asielbeleid in strijd met Europese wetgeving’

Als een niet-geregistreerde asielzoeker die in Brussel op straat moet slapen een advocaat in de arm neemt, heeft de Belgische staat spoedig opnieuw dwangsommen aan zijn been. Dat zegt de Belgische tak van de VN Vluchtelingenorganisatie. ‘Als ze wensen te procederen, dan zullen we ons verdedigen’, reageert de staatssecretaris.

Nog-niet geregistreerde asielzoekers die niet in de pre-opvang terechtkunnen, moeten zelf een slaapplaats zoeken, zoals in deze Brusselse kerk.
Nog-niet geregistreerde asielzoekers die niet in de pre-opvang terechtkunnen, moeten zelf een slaapplaats zoeken, zoals in deze Brusselse kerk. Kristof Vadino

Duizend vluchtelingen, ook minderjarigen, zijn op vrijwilligers aangewezen om ’s nachts een dak boven hun hoofd te hebben. Ze slapen in kerken, jeugdherbergen en op de vloer van het Brusselse noordstation ...

Niet te missen