Peeters: 'Iedereen heeft boter op het hoofd'
Foto: Photo News

De Vlaamse regering zet het licht nog niet op groen voor een intra-Belgisch klimaatakkoord. Ze geeft daarentegen een alternatief voorstel, 'dat aan alle entiteiten extra inspanningen vraagt', zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) beseft dat het 'geen fraai beeld is', maar is hoopvol. 'Ik hoop dat we een akkoord bereiken voor het einde van de klimaatconferentie', zegt Peeters in De Ochtend

Hoewel Bourgeois zich eerder op de dag nog 'voorzichtig positief' toonde over het bereiken van een akkoord, leverde een lange vergadering van de Vlaamse regering geen witte rook op. Volgens Bourgeois heeft Vlaanderen nu zelf een voorstel op tafel gelegd 'waarin alle entiteiten om een extra inspanning gevraagd wordt'. Over de inhoud van het voorstel wil de Vlaamse minister-president voorlopig niets kwijt.

Minister van Economie Kris Peeters beseft dat iedereen boter op het hoofd heeft. 'De puzzelstukken liggen op tafel, nu moeten we die in elkaar laten passen. Het is geen fraai beeld, maar we blijven onderhandelen. Het bereiken van een akkoord kan een kwestie van uren zijn. Maar we moeten zeker landen voor het einde van de klimaatconferentie', zei Peeters in De Ochtend.

Brussels Milieuminister Céline Fremault (cdH) roept intussen premier Michel op N-VA tot rede te bewegen. Op de RTBF-radio verklaarde Fremault dinsdag dat iedereen tijdens de onderhandelingen de laatste weken toegevingen heeft gedaan om tot een akkoord te komen. 'Maar de Vlaamsnationalisten gebruiken alle middelen om geen akkoord te aanvaarden', zegt de Franstalige politica.

'Piste'

Zondagmiddag liet de Waalse klimaatminister Paul Furlan (PS) op Twitter weten dat er een klimaatakkoord bereikt was. Na uren onderhandelen gingen de ministers met hun respectievelijke regeringen onderhandelen. Vanuit federale en Vlaamse kant werd de mededeling van Furlan evenwel ontkracht: er was sprake van een 'piste' aarover de verschillende regeringen zich nu moeten buigen.

Volgens het voorstel op tafel zou Vlaanderen een grotere inspanning moeten doen op het vlak van hernieuwbare energie (10,4 procent in plaats van 10 procent, maar ook meer inkomsten krijgen uit de verkoop van emissierechten (52,5 procent in plaats van 50 procent). Schauvliege zou dat voorstel, aldus Bourgeois, niet verdedigen binnen haar regering.

Zes jaar

De vier Belgische regeringen onderhandelen nu al zes jaar over de verdeling van de klimaatdoelstellingen voor ons land tegen 2020 en de verdeling van de opbrengst van de uitstootrechten.

Maar bij de start van de Klimaatconferentie in Parijs zijn ze er dus nog altijd niet uit. Maandag zaten de ministers opnieuw samen. Premier Charles Michel toonde zich optimistisch, ook Geert Bourgeois, al voegde hij eraan toe dat hij ‘niet werkt met deadlines’.

'Zware verantwoordelijkheid'

Groen reageert scherp op het uitblijven van een intra-Belgisch klimaatakkoord. Dat de Vlaamse regering haar zegen niet geeft, kan voor Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum niet door de beugel. Voor hem dragen de 'N-VA-minister en N-VA-minister-president Geert Bourgeois een zware verantwoordelijkheid'.

'Het is zover. De deadline is overschreden. De ministers van ons land staan wel in Parijs, maar zonder klimaatakkoord. Ze staan er met lege handen en rode kaken', reageert Hermes Sanctorum (Groen). 'De verantwoordelijkheid voor dit falen gaat verder dan de vakministers. Omwille van ideologische redenen heeft de N-VA elk akkoord afgeblokt', aldus Sanctorum.

Sanctorum wijst de N-VA nog meer met de vinger. 'De houding van de N-VA staat in schril contrast met die van meer en meer werkgevers en hun woordvoerders. Meer en meer bedrijven zien het belang en de voordelen van klimaatactie in. Maar de N-VA blijft vaststeken in een ouderwetse en conservatieve visie op economie. In die mate dat Vlaanderen op de Klimaattop de risée van Parijs is', besluit het Groen-parlementslid.

Ook SP.A reageert verbitterd op het uitblijven van een akkoord. Vlaams parlementslid Bruno Tobback: 'Terwijl de hele wereld in Parijs naar de toekomst kijkt, is de Vlaamse regering nog niet in staat om een akkoord te sluiten over onze achterstand uit het verleden. We moeten wereldwijd een pad uitstippelen naar een koolstofarme economie tegen 2050, en hier slaagt men er nog niet om afspraken te maken voor 2020. Dat is ronduit bedroevend.'