Nieuwe 'piste' van klimaatakkoord moeilijk verteerbaar voor N-VA
Een menselijke ketting in Brussel moest de regering zondag attent maken op het belang van deze klimaattop. Foto: rdb

De vier Belgische milieuministers hebben een nieuwe ‘piste’ van klimaatakkoord voorgelegd aan hun respectieve regeringen. Maar die is nadeliger voor Vlaanderen dan een maand geleden en dus heel moeilijk verteerbaar voor N-VA.

Akkoord over het klimaat, de vergadering eindigt met een voorstel dat moet worden voorgelegd aan de verschillende regeringen’, tweette Waals minister van Milieu Paul Furlan (PS) gisterennamiddag. ‘Ik nodig iedereen uit om ja of nee te zeggen.’

Maar bij zowel de Vlaamse milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) als de federale minister Marie-Chistine Marghem (MR) werd ontkend dat er al een voorakkoord is. Er werd hoogstens gesproken van ‘een piste’ waarover de verschillende regeringen zich nu moeten buigen.

Die piste zou voor Vlaanderen trouwens minder voordelig zijn dan het voorakkoord van eind oktober, dat N-VA toen al naar de prullenmand verwees. De federale overheid toonde zich toen bereid om een extra stuk van de hernieuwbare energie voor haar rekening te nemen. Marghem wou de federale opslagcentrale in Coo laten meetellen als hernieuwbare energie. Dat maakte meteen de inspanningen voor de andere gewesten, en vooral Vlaanderen, op dat vlak kleiner. Maar Marghem vergiste zich, want de Europese Commissie aanvaardde die centrale in Coo niet als hernieuwbare energie. Meteen waren de onderhandelingen terug naar af.

De piste die nu op tafel ligt, valt trouwens buiten het onderhandelingsmandaat van verschillende ministers, ook van dat van Schauvliege. In het voorstel zou Vlaanderen tegen 2020 een equivalent van 60 windmolens extra aan hernieuwbare energie moeten produceren tegenover het mandaat. Van de uitstootrechten zou 52,5 procent naar Vlaanderen gaan, terwijl Schauvliege het mandaat kreeg om niet te zakken onder de 53 procent. Er is ook groot ongenoegen omdat de federale overheid niet meer de helft van de internationale klimaatfinanciering voor de ontwikkelingslanden voor haar rekening wil nemen. Over de verdeling van de vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen is er wel al een akkoord.

De vier Belgische regeringen onderhandelen nu al zes jaar over de verdeling van de klimaatdoelstellingen voor ons land tegen 2020 en de verdeling van de opbrengst van de uitstootrechten. Maar bij de start van de Klimaatconferentie in Parijs zijn ze er dus nog altijd niet uit. De milieuministers hebben afgesproken om deze namiddag opnieuw samen te zitten om te kijken of een akkoord mogelijk is. Voordien buigt de Vlaamse regering zich al over het dossier.