Geldvragen

Ik ben een gepensioneerd ambtenaar. Welk overlevingspensioen zal mijn vrouw ontvangen als ik voor haar overlijd?

Ik ben een 74-jarige gepensioneerde licentiaat met een volledige loopbaan en een goed overheidspensioen. Mijn echtgenote heeft in het (verre) verleden 5 jaar gewerkt als regentes. Na de geboorte van ons eerste kind in 1970 heeft zij ontslag genomen. Tien jaar geleden, toen zij 60 werd, informeerden wij naar haar pensioenrechten en kregen wij enkel wat warrige informatie. Toen zij 65 werd, ondernamen wij opnieuw een poging. Toen bleek dat mijn vrouw geen pensioenrechten van het onderwijs kon laten gelden maar dat ze wel recht had op een klein pensioen(tje) als werknemer, toen netto 94 euro per maand en nu, vijf jaar later, opgelopen tot 106,13 euro per maand. Wij hebben niet te klagen. Maar welk overlevingspensioen zal mijn vrouw krijgen als ik voor haar overlijd? J.J., Lommel.

U heeft er al een hele zoektocht opzitten. Dat uw vrouw geen aanspraak kon maken op een overheidspensioen toen zij 60 jaar werd maar later op 65-jarige leeftijd wel een pensioen kreeg in de regeling voor ...