‘Milieuministers bereiken nieuw voorakkoord over klimaat’
Foto: REUTERS

Volgens Waals minister van Energie Paul Furlan (PS) hebben de bevoegde ministers net voor de klimaattop in Parijs een voorakkoord bereikt over het klimaat. Dat zegt hij op Twitter. De verschillende ministers - die hun mandaat overschreden hebben - gaan nu terug naar de regeringen waar de afspraken teruggekoppeld worden.

De verschillende ministers van Milieu - ­Céline Fremault (Brussel, CDH), Marie-Christine Marghem (federaal, MR), Joke Schauvliege (Vlaanderen, CD&V) en Paul Furlan (Wallonië, PS) - hebben volgens Furlan een nieuw voorakkoord kunnen sluiten. Aan Vlaamse kant wordt dat evenwel nog ontkend en is sprake van een stand van zaken. De ministers zijn, één dag voor de start van de klimaatconferentie, uit elkaar gegaan en moeten die stand van zaken gaan voorleggen aan hun respectieve regeringen.

Paul Furlan (PS) zegt dat het nieuwe akkoord aanvaardbaar lijkt voor Wallonië. Furlan deelt via Twitter mee dat er in het akkoord 'belangrijke inspanningen' beschreven staan.

Eerder liet Furlan al weten dat 'Wallonië bereid is om een extra inspanning te doen'. Die inspanningen moesten volgens de Waalse minister van Energie wel 'binnen het kader van een evenwichtig akkoord gebeuren'. 

Eind oktober bereikten de ministers al een ontwerpakkoord, maar dat werd vervolgens afgeschoten door de Vlaamse regering.