Kris Peeters waarschuwt voor verzekeringen gekoppeld aan rij- of levensstijl
Foto: Photo News

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) waarschuwt voor de trend bij verzekeraars om hun tarieven te willen koppelen aan een digitale opvolging van de rij- of levensstijl. “Er is het risico op privacyschendingen, maar ook op een uitholling van het solidariteitsmechanisme dat verzekeringen betaalbaar houdt.”

De voorbije weken doken verschillende initiatieven op van verzekeraars die stappen plannen in de richting van aangepaste tarieven op basis van verzamelde data van de verzekerde. Denk aan een smartwatch om de levensstijl op te volgen of het elektronisch bijhouden van het rijgedrag van de consument.

Peeters erkent dat het bepalen van de premie behoort tot de contractuele vrijheid tussen verzekeraar en verzekerde. “Maar zodra ik merk dat het solidariteitsmechanisme wordt uitgehold, zal ik ingrijpen”, waarschuwt hij in een persbericht. “De premies en tarieven moeten voor elke burger betaalbaar blijven.”

Privacy

Bovendien dreigt ook de privacy op de helling te komen. “De consument zal steeds de kans moeten krijgen expliciet in te stemmen met het delen van zijn of haar gegevens”, benadrukt de CD&V-minister, die oproept tot waakzaamheid. “Vooral bij de smartwatch, waar de dagelijkse activiteit van de consument wordt opgevolgd, want daar gaat het over het registreren van medische gegevens.”

Tot slot is er de wettelijke bepaling dat elke segmentatie tussen verzekerden objectief moet worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en dat de gebruikte middelen passend en noodzakelijk moeten zijn. Peeters wil nagaan of de initiatieven in kwestie de toets van de wet wel kunnen doorstaan.

Er liggen dus nog heel wat vragen op de plank, aldus nog Peeters, die overleg plant met de sector.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig