Scholen in Wemmel gesloten omdat er te weinig agenten zijn om buurt te beveiligen
Foto: Photo News

In faciliteitengemeente Wemmel krijgt de schoolgaande jeugd een verlengd weekend cadeau van de burgemeester. Burgemeester Walter Vansteenkiste besliste om de scholen vrijdag te sluiten omdat er niet genoeg politieagenten zijn om de veiligheid te garanderen. Hij benadrukt dat er evenwel geen verhoogd risico is in Wemmel.

Volgens Vansteenkiste is er een tekort aan politieagenten in de politiezone AMOW, die de veiligheid aan de scholen moet garanderen, omdat de manschappen werden opgevorderd door de federale overheid. Hij vindt het niet verantwoord dat de federale overheid die manschappen zomaar claimt.

‘Daardoor komt de openbare veiligheid in onze gemeente onder druk te staan, en dat bemoeilijkt de verhoogde waakzaamheid aan scholen, evenementen en markten. Daarom heb ik in eer en geweten besloten om onze scholen morgen gesloten te houden. Dit moet me de nodige tijd geven om in overleg met mijn collega’s de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid binnen onze gemeente, en vanaf maandag ook opnieuw aan de scholen, optimaal te garanderen’, klinkt het in een brief naar de leerlingen.

Vansteenkiste wil iedereen geruststellen: de beslissing werd niet genomen omdat er verhoogd risico is in Wemmel, wel door het personeelstekort.