Nog altijd gelooft één op de vijf Vlamingen niet dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens, ondanks de wetenschappelijke consensus over de rol van broeikasgassen bij de klimaatverandering. Dat blijkt uit een peiling van iVox in opdracht van De Standaard bij duizend Vlamingen.

De gemiddelde Vlaming is bezorgd om de klimaatverandering

 • 60,3 procent van de Vlamingen noemt zich bezorgd om de opwarming van de aarde.
 • 46 procent noemt de opwarming van de aarde een grotere bedreiging dan terrorisme, oorlog of economische crisis. Dat cijfer loopt op naargelang de leeftijd (51,4 procent van de -35-jarigen) en diploma (54,1 procent van de hooggeschoolden).
 • 74,3 procent vindt dat de effecten van de klimaatverandering hier al voelbaar zijn.

Toch blijft het klimaatscepticisme wijdverspreid

 • 20 procent van de Vlamingen acht het niet bewezen dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens. Bij 55+’ers loopt dat op tot 32 procent, bij laaggeschoolden tot 30,8 procent.
 • 43,7 procent beschouwt de opwarming als een natuurlijk proces dat komt en gaat.

De Vlaming vertrouwt erop dat de technologie de ergste gevolgen kan temperen

 • 58,8 procent van de Vlamingen gelooft dat de volgende generaties technologieën zullen ontwikkelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.
 • 40 procent gelooft dat de omslag naar een economie zonder olie of steenkool mogelijk is, 33,4 procent is het daar niet mee eens.
 • 60 procent gelooft zelfs dat de aanpak van de klimaatverandering een goede kans biedt om onze economie sneller te innoveren.

Maar daarvoor verwacht de Vlaming wel een krachtiger engagement van de overheid

De helft van de Vlamingen is pessimistisch dat de Klimaatconferentie van Parijs geen goed akkoord oplevert. Hoe jonger, hoe pessimistischer. Ook hooggeschoolden zijn bovengemiddeld somber gestemd over Parijs.

 • 57,2 procent vreest dat de Belgische politici de urgentie van het probleem nog niet beseffen.
 • 57,7 procent vindt dat België meer moet investeren in hernieuwbare energie, zelfs al doet dat op korte termijn de energiefactuur stijgen.

Desnoods mag de overheid zelfs meer taksen opleggen

 • 63,2 procent van de Vlamingen is het ermee eens dat kerosine voor vliegtuigen ook belast wordt.
 • 44,7 procent vindt dat CO2-uitstoot moet belast worden, 23,3 procent is het daar niet mee eens, 28,7 procent noemt zich neutraal over dit complexe onderwerp.

Zelf wil de Vlaming ook wel een beetje zijn gedrag aanpassen, maar radicaal anders gaan leven is niet aan hem besteed

Slechts een op twee Vlamingen gelooft dat hij als gewone burger zelf iets kan doen aan de opwarming van de aarde.

 • 44,5 procent vindt dat het op de eerste plaats aan de overheid en het bedrijfsleven is om de opwarming van de aarde te stoppen, 34,8 procent is het daar niet mee eens.
 • 62,7 procent is ervan overtuigd dat we anders zullen moeten leven en minder zullen moeten consumeren willen we de opwarming van de aarde stoppen.

Daartoe let 80 procent zeer aandachtig op het energielabel van nieuwe huishoudtoestellen.

 • 60,9 procent koopt bewust seizoensgebonden groenten en fruit van eigen bodem.
 • Maar slechts 28,4 procent overweegt minder vlees te eten of vegetarisch te worden voor het milieu, tegenover 54,7 procent die dat geenszins van plan is.
 • Slechts 31,6 procent koos bewust voor een energiezuiniger model van auto.
 • Amper 17,7 procent is bereid in een systeem van autodelen te stappen.
 • En nauwelijks 13,4 procent overweegt een elektrische auto te kopen.
Op basis van de resultaten onderscheidt het bureau iVox, dat de enquête uitvoerde, vier profielen:

1. De actievoerder

De actievoerders zijn er vast van overtuigd dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens en dat dit een zeer grote bedreiging is voor de wereld. Hij verwacht dringende en kordate actie van de politici, maar is ook bereid zijn eigen leven over een andere boeg te gooien om de opwarming van de aarde te stoppen. Hij hecht weinig geloof aan technologische oplossingen voor de klimaatverandering. De actievoerders maken zo’n 10 procent van de bevolking uit.

2. De ontkenner

De ontkenners geloven niet in de opwarming van de aarde. Misschien verandert het klimaat, maar dat is een natuurlijk proces, waarbij de mens geen schuld heeft. Ontkenners vertrouwen erop dat technologie oplossingen zal bieden om de eventuele gevolgen van die klimaatverandering op te vangen. Ze vinden niet dat de overheid actie moet ondernemen, want er zijn urgentere problemen om aan te pakken. Ze zijn evenmin van plan hun eigen consumptiepatroon aan te passen. De ontkenners maken 21 procent van de respondenten uit.

3. De afwachter

De afwachter kijkt de kat uit de boom. Hij weet niet of de aarde door toedoen van de mens opwarmt, dan wel door natuurlijke processen. Hij is wel bezorgd en beseft doorgaans wel dat we anders zullen moeten leven als we de opwarming willen stoppen. De overheid mag wat hem betreft het bedrijfsleven zwaarder belasten, maar zelf toont hij weinig engagement om iets aan de klimaatverandering te doen.
De afwachters maken 30 procent van de respondenten uit.

4. De aanpakker

De aanpakkers hoef je niet te overtuigen van de opwarming van de aarde. Ze zijn ook geëngageerd om in hun persoonlijke leven stappen te zetten om de klimaatverandering te beperken. Maar ze verwachten weinig van de overheid en zijn vrij neutraal over de rol die technologie kan spelen om de opwarming van de aarde te stoppen.
De aanpakkers maken 39 procent van de correspondenten uit.

En wat bent u? Een ontkenner, afwachter, aanpakker of actievoerder? Doe zelf de test.

Bron: iVox, online enquête bij duizend respondenten, in opdracht van De Standaard.