'Geen enkele concrete aanwijzing dat hulpdiensten doelwit terroristen zijn'
Foto: Lisa Van Damme; LVD

Er is geen enkele concrete aanwijzing dat ziekenhuizen, hulpverleners of ambulanciers geviseerd worden door terroristen. Dat benadrukken minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Met de brief die ze verstuurd hebben naar de ziekenhuizen, ambulancediensten en brandweerzones willen ze enkel de bestaande procedures in herinnering brengen.

Uit de brief zou volgens de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws blijken dat de regering er ernstige rekening mee houdt dat terroristen bij een aanslag in ons land de hulpdiensten viseren. Maar, zo benadrukken De Block en Jambon woensdag, 'er is geen enkele concrete aanwijzing die dat laat vermoeden'.

Ziekenhuizen en spoeddiensten wordt gevraagd alle noodplannen te controleren en geüpdatete contactlijsten te bezorgen van alle hoofdgeneesheren en diensthoofden. Wanneer ziekenhuispersoneel en hulpverleners van het Rode of Vlaamse Kruis ondersteuning bieden tijdens grote evenementen, ligt de nadruk op herkenbaarheid en identificatie. 'De badges van hulpverleners moeten zichtbaar en herkenbaar zijn voor de veiligheidsdiensten', klinkt het. 'Elke hulpverlener moet zijn identiteitskaart kunnen voorleggen en elke verantwoordelijke moet nagaan of alle medewerkers echt geregistreerd zijn bij zijn organisatie.'

Voorts wordt erop aangedrongen dat alle brandweerkazernes zeer goed beveiligd moeten zijn, om te voorkomen dat er kledij of materieel wordt gestolen. De maatregelen lijken sterk ingegeven door de aanslag die vorige week werd verijdeld in het Duitse Hannover. Toen wilden terroristen met een ambulance bommen binnenloodsen in een voetbalstadion.

'Belang van goede informatiedeling'

'Het enige wat wij gedaan hebben, is de hulpdiensten een aantal procedures in herinnering brengen', weerlegt de woordvoerster van De Block de bewering dat er concrete aanwijzingen zijn dat hulpdiensten geviseerd worden. 'De medische interventieplannen en de noodplannen zijn zeer robuust: ze worden vaak geoefend, de mensen weten wat ze moeten doen. We hebben herinnerd aan het belang van goede informatiedeling, goede communicatie en goede identificatie.'

Als hulpverleners massaal moeten uitrukken, is het belangrijk dat iedereen op dat moment duidelijke identificatie draagt, luidt het. 'Op dat moment kunnen ambulanciers niet verifiëren of iedereen wel ambulancier is.' Dat de brandweer wordt gevraagd erop toe te zien dat niemand infiltreert, betekent evenmin dat er daarvoor concrete aanwijzingen zijn, 'het gaat erom dat enkel gekwalificeerde hulpverleners in de rampenzone komen'.

De Block en Jambon wijzen er ook op dat er indien nodig veel capaciteit naar Brussel kan worden gestuurd. 'En wat de bedden betreft: de ziekenhuizen kunnen hun capaciteit van spoedbedden ontzettend snel vergroten.'