Een anorectische rechtsstaat overleeft niet lang

Om onze rechtsstaat in stand te houden, heb je defensie, politie, justitie en veiligheidsdiensten nodig. Als (sommige van) die diensten structureel doodbloeden, wat zegt dat dan over de waarde die we hechten aan die rechtsstaat, vraagt Alexander Mattelaer.

De ongeziene machtsontplooiing in de straten van Brussel oogt imposant. Op straat maken politie en militairen een professionele indruk. (On)veiligheidsgevoel vloeit niet alleen voort uit een concrete ...