Douane krijgt zwaardere wapens in strijd tegen terreur
Foto: Bart Dewaele

Ook de douane krijgt een rol in de strijd tegen terreur. Dat meldt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die ook bevoegd is voor de douanediensten. In een eerste fase gaan de controles aan de binnengrenzen omhoog. De controleteams die actief zijn aan de Belgische grenzen die geen Europese buitengrenzen zijn, zullen zwaarder bewapend worden.

'In tijden van terrorismebestrijding is het belangrijk dat alle mogelijke middelen worden ingezet om de veiligheid van onze burgers te waarborgen', zegt Van Overtveldt. Hij wijst er daarbij op dat de douane wel degelijk politionele bevoegdheden heeft. 'We gaan die bevoegdheden nu maximaal aanwenden in de strijd tegen terrorisme, en in de samenwerking met andere veiligheidsdiensten.'

De minister werkt met administrateur-generaal Noël Colpin van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AADA) aan een actieplan dat een aantal hefbomen voor controles door de douane versterkt. In een eerste fase werd beslist de douanecontroles aan de binnengrenzen op te voeren.

De douane zal de komende periode haar beschikbare capaciteit maximaal aanwenden om risicozendingen intensief te monitoren en waar nodig de ondersteuning te bieden aan multidisciplinaire controles met politie en andere douanediensten aan de binnengrenzen. Dit houdt ook in dat haar op risico-analyse gebaseerde controles moeten aangevuld worden met controles van vervoermiddelen die op zicht verdacht lijken en dat de aanwezigheid van de douane op internationale vervoermiddelen terug zal opgevoerd worden.

Geen grenscontroles

De douane heeft controleteams die actief zijn aan de Belgische landsgrenzen die geen buitengrenzen zijn van de EU. Deze teams zijn mobiel en voeren geen controle uit aan vaste grensovergangen. Hun opdracht bestaat er voornamelijk in controles op de openbare weg uit te voeren. Binnen deze grenszone - de zogenaamde tolkring - hebben de douaneambtenaren bijzondere controlebevoegdheden, zoals rond wapendracht, grensoverschrijdende achtervolging of huiszoekingen. Dat houdt dus ook in dat de douaneambtenaren zwaarder bewapend zullen worden.

Colpin onderstreept dat striktere grenscontroles zowel op het vlak van goederen als personen van groot belang zijn. Ook moeten de bestaande bevoegdheden optimaal worden aangewend voor een verhoogde waakzaamheid voor fenomenen die in relatie staan met terrorisme. 'Het is voorts belangrijk dat blijvend geïnvesteerd wordt in modern scan- en detectiemateriaal en het actualiseren van data-analyse zodat de douane een optimaal zicht heeft op het grensoverschrijdend goederenverkeer', luidt het.