Bevriend zijn met je collega’s, is dat een goed idee?
Foto: © Johan Jacobs
Je collega’s: of je ze nou mag of niet, je ziet ze doorgaans vaker dan je familie. Dus je kunt ze maar beter te vriend houden. Althans, dat zegt de wetenschap. Wat zijn de voordelen van bevriend zijn met je collega’s?

Je verricht beter werk – Wanneer ben je gewoon collega’s, en wanneer vrienden? Jessie Koen, docent Arbeids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat een van de wetenschappelijke criteria voor vriendschap is dat je bereid bent dingen voor de ander te doen, zonder dat je er iets voor terug hoeft te krijgen. En dat is gelijk het voordeel van collegiale vriendschappen: zonder een wederdienst te verwachten, deel je meer informatie met je collega, help je elkaar én ondersteun je de ander. Daar profiteert iedereen van.

Meer geklets, maar dat is positief –  Een risico van naast een vriend aan het bureau zitten: in plaats van met je werk bezig te zijn, ouwehoer je over die film die je gister gezien hebt. Vrienden praten tijdens werk inderdaad meer met elkaar dan collega’s die niet bevriend zijn, máár: in de meeste gevallen hebben ze het dan juist over het werk waar ze op dat moment mee bezig zijn. Niet over privézaken. Dat blijkt uit dit onderzoek van twee Amerikaanse gedragswetenschappers. En, zeggen de onderzoekers, hoe meer informatie je uitwisselt over het werk waar je mee bezig bent, hoe beter werk je verricht.

Ook roddelen is ergens goed voor – Geroddel op de werkvloer: één van de grote risico’s als er groepjes vrienden ontstaan bij een bedrijf. Maar het kan ook een groep sterker maken, zegt Koen. Ze wijst op onderzoek van haar collega Bianca Beersma.

‘Stel dat er onder collega’s geroddeld wordt over iemand anders, dan is voor alle anderen duidelijk: Ah, dát gedrag is dus ongepast.’

Op die manier kan roddelen goed gedrag bevorderen.

Roddelen, ook goed tegen verveling:

Meer creativiteit – Het is niet dat je een creatiever persoon wordt door te werken met vrienden, maar vrienden komen wel tot meer creatieve ideeën, zegt Koen. Creativiteit is namelijk bij uitstek gebaat bij een onbelemmerde uitwisseling van inzichten en een bereidheid elkaar te helpen. ‘Als iedereen voor zichzelf denkt, of er andere motieven op nahoudt, kom je dan niet veel verder.’

Je maakt sneller promotie – ‘Gééf!’, is het credo van de Amerikaanse werkgoeroe Shawn Achor. En dan vooral op de werkvloer. Want, zegt hij, dat levert je promotie op. In een artikel op de website van CNN schrijft hij over een onderzoek dat hij uitvoerde onder 1.600 Harvard-studenten. Eén van de vragen die hij ze voorlegde, was hoeveel sociale steun (een bouwsteen van vriendschap) ze hun collega’s gaven. Degenen die anderen veel steun verlenen, waren tien keer meer betrokken bij hun werk en hadden een 40 procent hogere kans op een promotie dan anderen.

Effectiever werken – Volgens de Amerikaanse arbeidspsycholoog Ron Friedman, auteur van het boek Hier wil je werken!, werken vrienden ook effectiever.

“Meer aandacht gaat uit naar het werk zelf, in plaats van je af te vragen: ‘Mag die man of vrouw die naast me zit mij wel?’”
…en betere feedback – Als je met vrienden werkt, twijfel je niet over het vragen van advies. Je bent dan minder bang dat je dom overkomt door het stellen van een vraag, zegt Friedman. ‘Vrienden zijn eerlijker in hun feedback en eerder bereid te zeggen wat er precies verkeerd is aan wat je doet.’

Het is ook gewoon beter voor je gezondheid – Eenzaamheid is een killer. In een onderzoek van dit jaar concludeerden wetenschappers van Brigham University dat gevoelens van eenzaamheid de kans op een vroegtijdige dood met 26 procent verhogen. Ervan uitgaande dat je op je werk een groot deel van je tijd spendeert, is het alleen daarom al goed vrienden te zijn met je collega’s.