De federale oppositie lijkt zich in belangrijke mate te scharen achter de extra maatregelen die de regering wil nemen voor veiligheid en de strijd tegen terreur. En dat is niet onbelangrijk, want voor een van de maatregelen zal een tweederdemeerderheid nodig zijn.

‘U wilt de websites van haatpredikers aanpakken? Daarvoor kan u op onze steun rekenen’, klonk het bij PS-fractieleidster Laurette Onkelinx. ‘U overweegt meer mogelijkheden voor huiszoekingen en administratieve aanhoudingen? Wij zijn het daarmee eens, weliswaar op voorwaarde dat het binnen het spectrum van terrorisme blijft en vermeden wordt dat dit bijzondere machten zouden worden.’

Eerst grondig bekijken

Van de reeks maatregelen die premier Michel heeft aangekondigd, werd voorlopig geen enkele echt betwist door de oppositie. Al wil elk van de partijen de voorstellen natuurlijk nog grondiger bekijken. ‘Als de maatregelen doeltreffend blijken, dan mag u op onze steun rekenen. Als niet, dan zullen we zelf met alternatieven komen’, klonk het bij Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet.

Ook bij de Vlaamse oppositie klonk steun voor bijkomende ingrepen. Al wil Kristof Calvo wel dat die ‘doordacht, weloverwogen en efficiënt’ zijn. ‘Niet hoe vlot en populair maatregelen zijn, is belangrijk, wel hoe efficiënt en doeltreffend ze zijn.’ Achter extra geld voor de veiligheids- en inlichtingendiensten schaart Groen zich in elk geval wel. ‘We zijn klaar om die middelen mee goed te keuren.’

‘Meer middelen moeten er echt komen. Middelen om de politiediensten te versterken, middelen om de inlichtingendiensten te versterken, middelen om de lokale besturen te ondersteunen’, zei ook Meryame Kitir (SP.A), er weliswaar toevoegend dat er tot vandaag bijvoorbeeld te weinig werd ingezet op het opsporen van radicalisering op internet.

Verlichting en democratie

‘Too little, too late’, zo oordeelde Vlaams Belang echter. ‘De verontwaardiging is terecht zeer groot, maar verbaasd kan mijn partij niet zijn’, argumenteerde Barbara Pas. Zij sprak van ‘een zoveelste oorlogsverklaring van de radicale islam aan het vrije westen’ en onderstreepte dat haar partij al veel langer aandrong op het aanpakken van haatpredikers, het sluiten van radicale moskeeën en het droogleggen van hun financiering.

Steun vanuit de oppositie is in elk geval niet onbelangrijk. Er is immers een grondwetswijziging - en dus een tweederdemeerderheid - nodig voor het verlengen van de maximumtermijn voor administratieve aanhoudingen van 24 naar 72 uur. Het betrokken grondwetsartikel, 12, is wel door de vorige regering al voor herziening vatbaar verklaard, dus die horde is alvast genomen.

Over de grenzen van meerderheid en oppositie klonk donderdag voorts in grote mate eensgezindheid en de wil om niet toe te geven aan de terreur. Zowat iedereen onderstreepte de waarden van de verlichting en de grondbeginselen van onze democratie. We mogen niet toegeven aan de angst en ons niet uit mekaar laten spelen, zo viel meermaals te horen.

‘Werk aan de winkel voor echt inclusieve maatschappij’

Niettemin klonken er ook verschillen. Zo onderstreepte SP.A-fractieleidster Kitir dat er nog veel werk aan de winkel is voor een ‘echt inclusieve’ maatschappij. ‘Het is onze plicht om te handelen, zodat mensen zich niet meer uitgesloten moeten voelen, maar iedereen zich echt thuis voelt in onze samenleving.’ Ook PS-fractieleidster drong aan op een ‘sociale politiek van inclusie’ en meer middelen voor armoedebestrijding.

‘Laten we niet flauw doen. Laten we het niet hebben over kansarmoede. Onze maatschappij biedt kansen, maar men moet die kansen ook willen grijpen’, klonk het dan weer bij N-VA’er Hendrik Vuye, die de bijkomende maatregelen van de regering toejuichte. ‘Een democratie moet weerbaar zijn en durven weerbaar te zijn.’

Ook coalitiepartners CD&V en Open VLD steunen uiteraard de extra maatregelen, maar riepen ook expliciet op het hoofd koel te houden. ‘We passen voor een Belgische Patriot Act’, klonk het bij Open VLD’er Patrick Dewael. ‘We moeten altijd het evenwicht blijven behouden tussen de veiligheid, de vrijheid en de privacy van de burger.’

‘We mogen de angst niet laten regeren, en wel door realistisch te blijven, te nuanceren en niet te polariseren’, onderstreepte ook Servais Verherstraeten (CD&V). ‘Door dialoog en door de hand te reiken aan al wie op vreedzame wijze wil participeren aan onze samenleving.’

Molenbeek

Tot slot was er nog Molenbeek. Zowat iedereen erkende de problemen, maar enkele Franstalige partijen namen niettemin de woorden van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op de korrel. De N-VA-minister had gezegd dat hij de zaak daar zou ‘opkuisen’. Met name PS en Ecolo vonden dat hij de inwoners van de gemeente daarmee te veel over één kam scheerde.

‘Het is onaanvaardbaar dat de hele bevolking van Molenbeek gestigmatiseerd wordt’, hekelde Onkelinx. ‘U hebt de verenigingen en de gezinnen geviseerd die er moeilijk werk doen’, trad Nollet haar nog bij. ‘Ik wil niet betwisten wat er is gebeurd, maar Molenbeek heeft nu vooral steun nodig om de talrijke uitdagingen aan te gaan.’