Ondernemerschapsmentaliteit scoort laag in Vlaanderen
Foto: David Rozing

Uit een studie van Vlerick Business School, waarin de ondernemerschapsmentaliteit in 21 Europese regio’s wordt vergeleken, blijkt dat onze regio allerminst voorop loopt.

Volgens het rapport zijn de drie voornaamste verbeterpunten de opportuniteitsdetectie om een zaak te starten, de statusperceptie van succesvolle ondernemers en de beeldvorming over bestaande ondernemers.

In geen van de 14 onderzochte indicatoren blijkt Vlaanderen een hoogvlieger. We lopen wel in de pas van het Europese peloton wat de rol van de opleiding betreft.

Bredere kijk op ondernemerschap

’Met dit rapport leveren we voor het eerst een overkoepelende stand van zaken over hoe het met de ondernemerschapsmentaliteit in Vlaanderen is gesteld, en hoe die zich precies verhoudt tot regio’s in andere landen,’ zegt Tine Holvoet. ‘De indicatoren hebben betrekking op alle deelnemers in de samenleving, op het al dan niet eigen ondernemend handelen van individuen én op de beeldvorming over ondernemers.’

De eigen portemonnee

Opmerkelijk negatieve uitschieters voor Vlaanderen zijn de opportuniteitsdetectie en de status die wordt toebedeeld aan succesvolle ondernemers.

Ook met het oog op beeldvorming lijkt er ruimte voor verbetering. Relatief veel Vlamingen zijn het eens met de stelling dat ondernemers in de eerste plaats aan hun eigen portemonnee denken. Dit is in overeenstemming met andere indicatoren over onze kijk op ondernemers, die in het algemeen niet positief uitvallen.

Bijdrage aan innovatie en tewerkstelling 

Volgens Tine Holvoet is de meerderheid van de bevraagden het er in alle regio’s over eens dat ondernemers bijdragen aan innovatie en tewerkstelling. ‘Maar ondanks het feit dat deze positieve kenmerken ook aan Vlaamse ondernemers worden toegewezen, krijgen zij geen hoge status toebedeeld.’ De auteurs van de studie pleiten daarom voor een verrijking van de kijk op ondernemerschap in Vlaanderen.

Voor hun studie deden onderzoekers Tine Holvoet en Niels Bosma beroep op de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de Regional Entrepreneurship & Development Index (REDI) en de Eurobarometer. Gegevens over de hele periode 2007-2011 werden verzameld om tot betrouwbare regionale uitspraken te komen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in