Er heerste gedurende lange tijd onzekerheid over de veiligheid van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Vandaag heeft het FANC echter groen licht gegeven voor de heropstart van de centrales.

In 2012 werden de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 een eerste keer stilgelegd. Er werden toen duizenden scheurtjes waargenomen in de reactorvaten. Na een eerste reeks testen en positieve aanbevelingen werden de kernreactoren in de zomer van 2013 terug opgestart. Nog geen jaar later, in maart 2014, moesten ze echter weer worden stilgelegd: er bleek een probleem te zijn met de reactorwanden.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gaf toen de opdracht voor een derde reeks testen. Daaruit bleek dat Doel 3 en Tihange 2 veel meer ‘foutindicaties’ bevatten in de wanden dan eerst gedacht. Deze problemen zouden een invloed kunnen hebben op alle reactoren in de wereld.

Volgens Fanc hebben de testen na de stillegging intussen uitgewezen dat langdurige bestraling geen abnormale impact heeft op de veiligheid van de ‘scheurtjescentrales’.

Omwille van de procedures zal de heropstart waarschijnlijk nog enkele weken op zich laten wachten. De voorlopig vooropgestelde datum is 15 december, zo meldt uitbater Electrabel.