Jozef De Kesel: 'Niet toegeven aan de angst'
Foto: BELGAONTHESPOT

Bij aanvang van het Te Deum in de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge heeft aartsbisschop Jozef De Kesel zondagmiddag gepleit voor eerbied en respect voor elkaars verscheidenheid. Hij benadrukte ook het belang van de uitgestoken hand naar wie op de vlucht is voor oorlog, terreur en geweld.

'We kunnen niet anders dan de onschuldige slachtoffers gedenken van de aanslagen te Parijs', zei Jozef De Kesel, aartsbisschop-elect van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en administrator van het bisdom Brugge. 'We zijn geschokt door wat men door deze terreurdaden heeft durven en kunnen aanrichten.'

'We mogen niet toegeven aan de angst die ons hart dreigt binnen te dringen. Onze samenkomst hier in de kathedraal voor het Te Deum kan ons alleen maar stimuleren om te blijven ijveren voor vrijheid en voor een vreedzame samenleving, in eerbied en respect voor elkaars verscheidenheid. Laat het ook de uitdrukking zijn van onze gezamenlijke wil om onze beste krachten te besteden aan de uitbouw van een menswaardige samenleving, met een uitgestoken hand naar allen die op de vlucht zijn voor oorlog, terreur en geweld.'