De Franstalige partij Fédéralistes Démocrates Francophones stelde vrijdagavond haar nieuwe naam voor. Zeg niet langer FDF, maar wel Défi, wat 'uitdaging' betekent. De militanten hebben de nieuwe naam met een ruime meerderheid goedgekeurd.

In een interview met Vif/L’Express begin dit jaar gaf voorzitter Olivier Maingain, die vervolgens in maart herverkozen werd, al aan dat hij een nieuwe naam voor zijn partij wilde. Tijdens een partijcongres in september volgde dan het nieuws dat FDF effectief zou verdwijnen. De naamsverandering moet gepaard gaan met een koerswijziging. Zonder de strijd om de rechten van de Franstaligen te vergeten, wil Maingain meer richting ‘sociaal liberalisme’.

Enkele uren voor de officiële bekendmaking raakte de naam al bekend in enkele Franstalige kranten. ‘Défi’ zal de partij gaan heten: Démocrates Fédéralistes et Indépendants. Sociaal noch liberaal zitten in de titel vervat, volgens La Libre omdat partijleden vrezen dat die termen de partij zullen beperken.

Aan de keuze voor deze nieuwe naam ging een uitgebreide beraardslaging vooraf, herhaalde Maingain vrijdagavond, terwijl hij militanten toesprak. Het is dus niet de keuze van één man of een beperkte groep, verzekerde hij. En hij werd geloofd, want ruim 88 procent van de achterban stemde voor de nieuw naam.

Met deze naam wil Maingain, zo maande hij de aanwezige militanten aan, nog performanter zijn, beter overtuigen en een nog grotere aanhang creëren. Natuurlijk blijft de aandacht gericht op de gevaren die de Walen en Brusselaars bedreigen, verzekerde de voorzitter. 'Maar het is belangrijk dat onze boodschap voorbij de cirkel van onze meest trouwe kiezers of aanhangers gaat.'

In 2010 veranderde de partij nog maar van naam. Toen werd Front Démocratique des Francophones subtiel herschreven tot Fédéralistes Démocrates Francophones.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig