Vlaams Belang: ‘Federale regering voert crimineel asielbeleid’
Filip Dewinter en Barbara Pas Foto: BELGA

Oppositiepartij Vlaams Belang heeft donderdag een strafklacht ingediend tegen N-VA-ministers Jan Jambon en Steven Vandeput en staatssecretaris Theo Francken. Volgens de extreemrechtse partij is de manier waarop zij de vluchtelingencrisis aanpakken ‘crimineel’ en in strijd met het strafwetboek en de grondwet.

Vlaams Belang ziet twee juridische gronden waarop het meent een strafklacht te kunnen bouwen. Zo is het vooreerst strafbaar om het voor ‘vijanden van de staat’ makkelijker te maken om het Belgische grondgebied te betreden, stelt artikel 115 van het strafwetboek. En voor het VB staat buiten kijf dat de huidige vluchtelingenstroom tal van IS-strijders telt.

Daarnaast zwaait de partij met artikel 151, dat ‘daden van willekeur’ strafbaar stelt die een inbreuk vormen op de door de grondwet gewaarborgde vrijheden en rechten. Iets wat ze combineren met artikel 23 van de grondwet, dat bepaalt dat ‘ieder recht (heeft) een menswaardig leven te leiden’.

‘Als Belgisch politicus ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor je eigen bevolking’, argumenteert Filip Dewinter. ‘Maar Jambon, Vandeput en Francken scheppen een maatschappij waarin de burgers van dit land in de toekomst minder werkgelegenheid zullen hebben, minder gezinsbijslagen zullen ontvangen en dergelijke meer. Kortom, het welzijn dat beschermd wordt door artikel 23 van de grondwet wordt ontegensprekelijk aangetast.’

België’s internationale verplichtingen ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen wegen daar volgens Vlaams Belang allerminst tegen op. Bovendien voldoen de ministers ook niet aan hun internationale taken, aangezien ze de Europese Dublin-regels niet toepassen en geen strenge controles van de Europese buitengrenzen eisen.

Of Vlaams Belang zelf gelooft dat de klacht iets zal opleveren? ‘Uiteraard’, onderstreept Kamerfractieleidster Barbara Pas. Ze hoopt naar eigen zeggen dat de procureur-generaal zal ingaan op de vraag om te starten met een gerechtelijk onderzoek, want dan zou het parlement buitenspel blijven. Dewinter vreest dan weer dat ‘de politisering van de Belgische justitie’ zal leiden tot een seponering.