Belgisch geld is op 1 december op
Foto: photo news
Vanaf 1 december moet de Belgische overheid verder met geleend geld. De eigen inkomsten voor dit jaar zijn dan allemaal opgebruikt. Een magere troost: daarmee behoort ons land tot de Europese middenmoot. Spanje en Frankrijk gaan nu al op krediet door.

Tot die vaststelling komt het Institut Economique Molinari (IEM), een liberale denktank die tot dusver vooral bekend is van 'Tax freedom day', de kalender die aangeeft vanaf wanneer een werknemer in een bepaald land aan zijn belastingsplichten heeft voldaan. 

Wie de overheidstekorten van landen wil vergelijken, wordt daarbij meestal met percentages en miljarden om de oren geslagen. Het IEM brengt die nu iets anders in beeld. Door de vergelijking tussen inkomsten en uitgaven van een bepaald land op een kalender te zetten, zie je vrij eenvoudig wie eerst in de schulden komt. Uiteraard geldt: hoe later het geld op is, hoe beter. Het overzicht levert een paar opvallende vaststellingen op:

  • Cyprus zit als eerste door de inkomsten heen. Al sinds 12 oktober is het land volledig op krediet aan het leven. In totaal vijf landen halen november niet op eigen kracht.
  • Spanje was als eerste grote land aan de beurt: op 30 oktober. Ook Frankrijk zit al sinds 9 november in het rood.
  • Griekenland behoort niet tot de allerslechtste leerlingen van de klas. Op 21 november zijn de opbrengsten opgesoupeerd, net als in Hongarije en Italië. 
  • Het Europese gemiddelde is dat de overheden vanaf 25 november op geleend geld zijn aangewezen. België behoort met 1 december dus tot de betere middenmoot. 
  • Slechts een paar landen zitten aan het eind van het jaar nog niet door hun inkomsten heen. Estland, Litouwen, Duitsland en Denemarken kunnen in januari nog enkele dagen door met de middelen van dit jaar. 

Ook als de verschillende onderdelen van de overheid worden bekeken behoort ons land bijna overal tot de middenmoot. De deelstaten zitten dichter bij de einddatum. Terwijl de federale overheid volgens het IEM dus 30 dagen moet lenen, is dat voor de deelstaten maar 9 dagen. De sociale zekerheid haalt wel net de laatste dag met eigen middelen.