Huisartsen in beroep tegen verplichte derdebetalersregeling
Foto: WDK

Een groep huisartsen stapt nu ook naar de Raad van State tegen de verplichte derdebetalersregeling. Ze willen minister van Volksgezondheid Maggie De Block zo ‘een krachtig signaal geven’ over de volgens hen nefaste gevolgen ervan. Ze plannen ook een procedure voor het Grondwettelijk Hof.

Het eigenlijke kort geding wordt gestart door huisartsen Piet De Baets en Rufy Baecke, maar wordt gesteund door andere artsen en huisartsenkringen. Ook het bestuur van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen steunt de actie, luidt het.

Volgens de huisartsen hebben het verplichte digitale systeem en de bijhorende administratieve rompslomp een voelbare weerslag op het functioneren als arts en de service naar de patiënten. Heel wat artsen zullen het beroep vroegtijdig verlaten, waarschuwen ze.

‘We willen daarom ook de uiteindelijke vernietiging van zowel de wet bij het Grondwettelijk Hof en het Koninklijk Besluit zelf bij de Raad van State’, aldus nog de huisartsen, die twee afzonderlijke procedures plannen. Ze vragen hun collega’s om financiële steun. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) ging vorige maand al in beroep bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State tegen de wet en het Koninklijk Besluit.

Sinds 1 oktober zijn artsen verplicht om 1,9 miljoen mensen bij een consultatie alleen het remgeld, het eigen aandeel van de patiënt, aan te rekenen. Het bedrag dat later door het ziekenfonds wordt terugbetaald, moet door die patiënten niet meer voorgeschoten worden. De regel gaat enkel op voor mensen die van de gezondheidszorg meer terugkrijgen dan anderen, zoals mensen met een bepaalde uitkering, weduwen, wezen of mensen met een handicap.

Veel huisartsen kanten zich echter tegen die derdebetalersregeling en het feit dat die verplicht is, omdat ze als beoefenaars van een vrij beroep niet kunnen leven met een dictaat vanuit de Wetstraat. De Block toont geen begrip voor die houding. ‘Ik heb veel respect voor de therapeutische vrijheid, maar het is niet aan hen om te oordelen wie in financiële moeilijkheden zit’, reageerde zij vorige maand nog.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig